IELTS Writing Task 2 Topics: Top 30 chủ đề thông dụng

Writing Task 2 luôn là một trong những phần “khó nhằn” nhất của bài thi IELTS. Đối với các thí sinh đang luyện tập Writing, một trong những vấn đề được các bạn quan tâm nhất – đó là làm quen và thực hành với đa dạng các IELTS Writing Task 2 topics. Để giúp bạn chuẩn bị tốt hơn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Top 30 chủ đề phổ biến thường xuất hiện trong bài thi viết nhé!

ielts writing task 2 topics

Chủ đề Art

Các chủ đề về Nghệ thuật (Art) trong Writing Task 2 thường yêu cầu các bạn viết về các khía cạnh của nghệ thuật, tầm quan trọng của giáo dục nghệ thuật, tác động của nghệ thuật đối với bản sắc văn hóa hay vai trò của nghệ thuật trong việc nâng cao nhận thức xã hội. 

Ví dụ: Some people think that the government is wasting money on the arts and that this money could be better spent elsewhere. To what extent do you agree with this view? 

Chủ đề Business and Money

Trong số IELTS Writing Task 2 Topics, các chủ đề về Kinh doanh và Tiền bạc (Business and Money) thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến đạo đức trong kinh doanh, tác động của toàn cầu hóa đối với doanh nghiệp, hay cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ví dụ: Some people believe that the only purpose of business is to make money. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Chủ đề Communication and Personality

Topic Giao tiếp và Nhân cách (Communication and Personality) thường yêu cầu viết về tác động của công nghệ vào giao tiếp, tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc, hay tác động của phương tiện truyền thông xã hội đối với mối quan hệ cá nhân.

Ví dụ: Nowadays, communication between people is less personal and more dependent on technology. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Chủ đề Criminal Justice

Với chủ đề Văn hóa và Pháp luật (Criminal Justice) thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến hệ thống tư pháp, tình trạng tội phạm hoặc biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Ví dụ: Some people believe that harsh punishments are the best way to reduce crime rates. Others think that there are better alternatives for crime prevention. Discuss both views and give your opinion.

Đọc thêm: IELTS Writing Crime & Punishment

Chủ đề Development

Chủ đề Phát triển (Development) trong IELTS Writing Task 2 topics thường yêu cầu viết về các khía cạnh của sự phát triển như phát triển kinh tế, phát triển công nghệ hay phát triển bền vững.

Ví dụ: Some people believe that economic development is the key to solving global poverty. Others think that a focus on education and social welfare is more important. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Economics

Chủ đề Kinh tế (Economics) thường yêu cầu viết về các vấn đề kinh tế như vai trò của chính phủ trong điều chỉnh nền kinh tế, tác động của toàn cầu hóa hay sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ví dụ: Some people argue that economic growth should be the government’s primary focus, while others believe that protecting the environment should be the top priority. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Education

Với topic Giáo dục (Education), thí sinh thường được yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến hệ thống giáo dục, phương pháp giảng dạy hay vai trò của giáo viên và phụ huynh trong quá trình học tập.

Ví dụ: Some people believe that traditional teaching methods are no longer effective in the modern world. They advocate for more innovative and interactive approaches to education. Discuss both views and give your opinion.

Đọc thêm: Bài mẫu topic Education

Chủ đề Environment

Về topic Môi trường (Environment), thí sinh có thể được yêu cầu viết về các vấn đề bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu hay sự phát triển bền vững.

Ví dụ: Governments should take more responsibility for protecting the environment and combating climate change. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Đọc thêm: Bài mẫu Task 2 Topic Environment

Chủ đề Family and Children

Chủ đề Gia đình và Trẻ em (Family and Children) trong IELTS Writing Task 2 topics thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến vai trò của gia đình trong việc nuôi dạy trẻ em, tình trạng các gia đình hiện nay hay các thách thức mà họ đang đối mặt.

Ví dụ: In many countries, the number of families with both parents working is increasing. What are the advantages and disadvantages of this trend?

Chủ đề Food

Với chủ đề Thực phẩm (Food), đề bài có thể yêu cầu thí sinh viết về các vấn đề liên quan đến thói quen ăn uống, chất lượng thực phẩm hay vai trò của ngành công nghiệp thực phẩm.

Ví dụ: Some people believe that the government should have a greater role in regulating the food industry to ensure the safety and health of consumers. Others think that individuals should take responsibility for their own food choices. Discuss both views and give your opinion.

Đọc thêm: Bài mẫu topic Food

Chủ đề Globalization

Chủ đề Toàn cầu hóa (Globalization) trong IELTS Writing Task 2 topics thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến tác động của toàn cầu hóa như ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa hoặc môi trường.

Ví dụ: Globalization has both positive and negative effects on individuals and societies. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Chủ đề Government Spending

Qua đến topic Chi tiêu của Chính phủ (Government Spending), đề bài có thể liên quan đến các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nguồn tài nguyên công cộng, như chi tiêu cho giáo dục, y tế, hay quốc phòng.

Ví dụ: Some people argue that governments should allocate more funds for education and healthcare, while others believe that investment in infrastructure and defense is more important. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Health

Với topic Sức khỏe (Health), thí sinh có thể được yêu cầu trình bày quan điểm về các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bệnh tật hay các chương trình giáo dục về lối sống lành mạnh.

Ví dụ: Some people believe that individuals should take full responsibility for their own health and healthcare. Others think that the government should have a larger role in this matter. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Language

Chủ đề Ngôn ngữ (Language) trong IELTS Writing Task 2 topics thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến việc học ngôn ngữ, vai trò của ngôn ngữ trong giao tiếp và văn hóa hay tác động của công nghệ vào việc học ngôn ngữ.

Ví dụ: In today’s globalized world, learning a foreign language is important. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Chủ đề Media and Advertising

Truyền thông và Quảng cáo (Media and Advertising) là một topic mới nổi của Writing Task 2 trong những năm gần đây – trong đó, thí sinh thường được đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến vai trò của truyền thông và quảng cáo trong xã hội, tác động của truyền thông đối với quan điểm và hành vi của con người.

Ví dụ: Advertising influences people’s behavior. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Đọc thêm: Social Media IELTS Writing – Hướng dẫn & Bài mẫu

Chủ đề Public Transport

Chủ đề Giao thông công cộng (Public Transport) thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến hệ thống giao thông công cộng, vai trò của giao thông công cộng trong giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.

Ví dụ: Some people believe that public transport should be made free to encourage people to use it more frequently. Others think that fares should be increased to cover the costs. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Reading

Với topic Đọc (Reading), thí sinh sẽ cần đưa ra quan điểm xoay quanh các vấn đề liên quan đến việc đọc sách, vai trò của đọc sách trong việc mở rộng kiến thức và phát triển cá nhân.

Ví dụ: Some people prefer reading e-books, while others prefer reading printed books. Discuss both views and give your opinion.

Đọc thêm: Bài mẫu Reading books vs Watching TV

Chủ đề Society problems

Chủ đề Vấn đề xã hội (Society Problems) trong IELTS Writing Task 2 thường yêu cầu viết về các vấn đề xã hội như tệ nạn xã hội, nghèo đói hay sự bất bình đẳng.

Ví dụ: In many countries, there is a growing gap between the rich and the poor. What problems can this cause and what solutions can you suggest?

Chủ đề Sport

Chủ đề Thể thao (Sport) thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến vai trò của thể thao trong cuộc sống, lợi ích của việc tham gia hoạt động thể thao hay tác động của sự cạnh tranh trong thể thao.

Ví dụ: Some people think that competitive sports have a positive effect on the child’s education, while others believe that sports create a distraction and have a negative impact. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Space Exploration

Với chủ đề Khám phá không gian (Space Exploration), thí sinh sẽ có thể cần trình bày về các vấn đề liên quan đến việc khám phá không gian, lợi ích và rủi ro của việc khám phá không gian hay vai trò của công nghệ trong việc nghiên cứu không gian.

Ví dụ: Some people argue that space exploration is a waste of resources, while others believe that it is essential for the advancement of human knowledge. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Travel

Chủ đề Du lịch (Travel) thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến lợi ích và hạn chế của việc du lịch, vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế và văn hóa hay tác động của du lịch đến môi trường.

Ví dụ: International travel has become more accessible and affordable. Some people think this is a positive trend, while others believe it has negative consequences. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Water and Oceans

Chủ đề Nước và Đại dương (Water and Oceans) trong IELTS Writing Task 2 topics thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến bảo vệ và khai thác tài nguyên nước, biến đổi khí hậu và sự tác động lên các hệ sinh thái đại dương.

Ví dụ: Water scarcity is a growing global problem. Discuss the causes and solutions for this issue.

Chủ đề Gender

Trong thời buổi bình đẳng và hội nhập hiện nay, nhóm chủ đề Giới tính (Gender) trở thành một topic khá được quan tâm. Với đề bài dạng này, thí sinh có thể được yêu cầu nêu quan điểm về bình đẳng giới tính, vai trò của nam và nữ trong xã hội hay những thách thức mà các nhóm giới đang đối mặt.

Ví dụ: Gender equality has made significant progress, but there is still work to be done. Discuss the challenges and strategies for achieving gender equality.

Chủ đề Work

Chủ đề Công việc (Work) thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến công việc, tình trạng việc làm hay tác động của công việc đối với cuộc sống và sự phát triển cá nhân.

Ví dụ: Some people believe that job satisfaction is more important than a high salary. Others think that a high salary should be the priority. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Cities

Chủ đề Thành phố (Cities) thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến sự phát triển và quản lý thành phố, tình trạng ùn tắc giao thông hay tác động của thành phố đối với môi trường và chất lượng cuộc sống.

Ví dụ: Rapid urbanization has both positive and negative effects on cities. Discuss the advantages and disadvantages of urbanization.

Chủ đề History and Culture

Chủ đề Lịch sử và Văn hóa (History and Culture) trong IELTS Writing Task 2 topics thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến sự bảo vệ và duy trì di sản văn hóa, vai trò của lịch sử trong việc hiểu và hình thành xã hội hiện tại.

Ví dụ: Some people believe that preserving historical buildings is important for future generations. Others think that modern development is more important. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Guns and Weapons

Với topic Súng và Vũ khí (Guns and Weapons), thí sinh có thể sẽ cần viết về các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát vũ khí, tình trạng bạo lực vũ khí hay tác động của sự sở hữu và sử dụng súng đối với xã hội.

Ví dụ: Some people believe that stricter gun control laws are necessary to reduce gun-related crimes. Others think that people have the right to own guns for self-defense. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Genetic Engineering

Chủ đề Kỹ thuật di truyền (Genetic Engineering) thường yêu cầu trình bày quan điểm về những đề tài như: công nghệ di truyền, ảnh hưởng của nó đến con người và môi trường, hay quyền lợi và đạo đức liên quan đến việc sửa đổi di truyền.

Ví dụ: Genetic engineering offers great potential for improving human health, but it also raises ethical concerns. Discuss the advantages and disadvantages of genetic engineering.

Đọc thêm: IELTS Writing Task 2 Technology – Hướng dẫn & Bài mẫu

Chủ đề Animal Rights

Chủ đề Quyền động vật (Animal Rights) trong IELTS Writing Task 2 thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến quyền động vật, đạo đức và đối xử với động vật, hay tác động của ngành công nghiệp thú y và nuôi trồng động vật lên môi trường.

Ví dụ: Some people argue that animals should have the same rights as humans, while others believe that humans have the right to use animals for their own purposes. Discuss both views and give your opinion.

Chủ đề Traditional and Modern Life

Chủ đề Cuộc sống truyền thống và hiện đại (Traditional and Modern Life) thường yêu cầu viết về các vấn đề liên quan đến sự đối lập và tương tác giữa cuộc sống truyền thống và cuộc sống hiện đại, ảnh hưởng của công nghệ và thay đổi xã hội đối với các giá trị cùng phong tục truyền thống.

Ví dụ: Many people feel that traditional customs and rituals are being lost in the face of modernization. To what extent do you agree or disagree with this view?

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các chủ đề IELTS Writing Task 2 topics thông dụng và cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để  chuẩn bị cho kỳ thi. Đừng quên tham khảo thư viện bài mẫu IELTS của WESET (bao gồm sample WritingSpeaking) – cùng các khóa học cam kết đầu ra của trung tâm, để sẵn sàng nâng cao năng lực bản thân mỗi ngày nhé. Chúc bạn thành công!

Một số bài mẫu Task 2 theo chủ đề khác:

Có thể bạn quan tâm:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: