GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 2 – READING BOOKS OR WATCHING TV?

Some people believe that reading stories from a book is better than watching TV or playing computer games for children. To what extent do you agree or disagree?

Inside The Human Brain: How Watching TV Changes Neural Pathways ...

SAMPLE
Nowadays, due to the popularity of technology and its adverse impact on children, many people argue that reading storybooks is more beneficial to children than watching TV programs or playing video games. This essay supports this position for the following reasons. 

Firstly, reading books can help children improve their academic achievements. Children reading books regularly are likely to have competent literacy skills, which is important for their study because schools often require students to comprehend a great deal of knowledge from reading various subjects’ content. Hence, being competent in literacy skills can provide children with an added advantage when completing their assignments. Children with an advantage in literacy skills tend to have higher results in school exams, because they not only have wider knowledge but also better reading and writing skills. 

More importantly, reading stories as a way of entertainment is instrumental in cultivating children’s creativity. In this technological world, when children depend too much on TV and computers in various life aspects, engrossing in books is an undeniably wonderful stress reliever to keep children away from electronic devices. Besides, reading books encourages children to use their imagination to comprehend the plots and characters of these stories, which in turn sharpens their creativity. For illustrations, when immersing into Harry Potter for relaxation, children have to use their creativity to fantasize and understand the magical world with the existence of many fictional characters such as witches, dragons, or monsters. 

In conclusion, I once again affirm that engaging in stories from books can bring more benefits for children than spending time on TV and video games, because children can gain both educational benefits and great joy when enjoying book stories.

instrumental (a) thiết yếu

cultivate (v) phát triển

engross (v) in mê mẩn / đắm say bởi 

immerse (v) into đắm chìm vào

affirm (v) xác nhận, khẳng định

_Sample by Ms. Truc Nhu – IELTS Teacher at WESET

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nếu bạn quan tâm các khóa học hãy nhấn Đăng ký để được nhận ngay tư vấn.

Có thể bạn quan tâm:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: