Ngữ pháp IELTS cần thiết: Tổng hợp chủ điểm quan trọng từ A-Z

Việc nắm vững ngữ pháp là yêu cầu rất cần thiết để hoàn thành tốt cả 4 phần bài thi IELTS. Trong bài viết này, WESET sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của ngữ pháp IELTS, các chủ điểm quan trọng cần ghi nhớ, lỗi phổ biến cần tránh, bí quyết và tài liệu học tập. Bắt đầu khám phá bạn nhé!

Vai trò của ngữ pháp trong các bài thi IELTS

Ngữ pháp đóng vai trò quan trọng, giúp bạn hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và linh hoạt trong bài thi IELTS nói chung và trong từng kỹ năng nói riêng.

Ngữ pháp giúp bạn hiểu và nhận biết cấu trúc ngôn ngữ trong các bài nghe – nhờ đó hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của từng phần trong đoạn hội thoại.

Sử dụng ngữ pháp chính xác trong lời nói giúp bạn truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng, hiệu quả và mạch lạc.

Hiểu rõ ngữ pháp giúp bạn xác định cấu trúc và ý nghĩa của câu trong các đoạn văn, từ đó phân tích và hiểu được thông tin cần thiết từ các văn bản trong bài đọc.

Cuối cùng, sử dụng ngữ pháp chính xác trong bài viết giúp bạn truyền đạt ý một cách rõ ràng và logic. Bạn sẽ biết cách sử dụng các thì, cấu trúc câu và từ vựng phù hợp để viết theo bố cục chặt chẽ và mạch lạc.

Ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu – 15 chủ điểm quan trọng

1. 12 thì cơ bản trong tiếng Anh

 • Sử dụng các thì như hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn để diễn tả thời gian và tình huống khác nhau.

2. Đại từ

 • Đại từ nhân xưng: I, you, he/she/it, we, they.
 • Đại từ tân ngữ: me, you, him/her/it, us, them.
 • Tính từ sở hữu: my, your, his/her/its, our, their.
 • Đại từ sở hữu: mine, yours, his/hers/its, ours, theirs.
 • Đại từ phản thân: myself, yourself, himself/herself/itself, ourselves, themselves.

3. Modal Verbs

Modal Verbs bao gồm “can”, “could”, “may”, “might”, “must”, “shall”, “should”, “will”, “would” – được sử dụng để diễn tả khả năng, ý chí, lời khuyên, yêu cầu, quyết định và giả định. Mỗi từ có tác dụng thay đổi ý nghĩa của câu và tạo nên sự linh hoạt trong diễn đạt ý kiến và các tình huống khác nhau.

4. Danh từ đếm được và không đếm được, số ít và số nhiều

 • Biết phân biệt giữa danh từ đếm được (countable nouns) và danh từ không đếm được (uncountable nouns).
 • Biết cách sử dụng “a/an”, “some”, “many”, “much”, “few”, “a few”, “a little”, “a lot of” với danh từ số ít và số nhiều.

5. Word Forms

 • Biết cách sử dụng danh từ, động từ, tính từ và trạng từ cũng như cách biến đổi chúng để mở rộng từ vựng.
 • Sử dụng các hậu tố (-er, -est, -ing, -ed) và tiền tố (un-, dis-, re-) để biến đổi từ và tạo ra các từ có ý nghĩa khác nhau.
 • Hiểu quy tắc chính và các trường hợp đặc biệt khi biến đổi từ để sử dụng đúng.

6. Câu so sánh

 • Hiểu cách sử dụng câu so sánh đơn, so sánh hơn và so sánh nhất để so sánh sự khác nhau giữa các đối tượng.

7. Từ chỉ định tính và định lượng

 • Sử dụng các từ chỉ định tính (defining determiners) như “the”, “this”, “that” để xác định một đối tượng cụ thể.
 • Sử dụng các từ chỉ định định lượng (non-defining determiners) như “a/an”, “some”,”any”, “many”, “much”, “few”, “a few”, “a little”, “several” để chỉ số lượng hay mức độ.

8. Câu bị động

 • Biết cách dùng câu bị động để chuyển sự chủ động thành bị động và tạo sự nhấn mạnh cho đối tượng.

9. Giới từ và liên từ (từ nối)

 • Hiểu và sử dụng các giới từ như “in”, “on”, “at”, “by”, “for”, “with”,… để diễn tả vị trí và mối quan hệ giữa các đối tượng.
 • Ứng dụng các liên từ như “and”, “but”, “or”, “so”, “because”, “although”,… để nối các câu và ý trong văn bản.

10. Mệnh đề quan hệ

 • Sử dụng mệnh đề quan hệ (relative clauses) để mở rộng thông tin về một danh từ hay chủ đề trong câu.

11. Mệnh đề trạng ngữ

 • Biết cách sử dụng mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) để bổ sung thông tin về thời gian, lý do, điều kiện, cách thức và mục đích trong câu.

12. Câu điều kiện

 • Sử dụng câu điều kiện loại 1, loại 2, và loại 3 để diễn tả các điều kiện và kết quả khác nhau.

13. Câu hỏi đuôi

 • Biết cách sử dụng câu hỏi đuôi (tag questions) để nhấn mạnh ý kiến hoặc yêu cầu xác nhận từ người nghe.

14. Linking Verbs

 • Linking Verbs được sử dụng để nối các chủ ngữ với những thông tin hoặc đặc điểm về chủ ngữ đó.
 • Các Linking Verbs thường gặp trong tiếng Anh là “be” (am, is, are, was, were), “become”, “seem”, “appear”, “feel”, “look”, “sound”, “taste”, và “smell”.
 • Linking Verbs không diễn tả hành động mà chỉ nêu ra một sự trạng thái, tính chất hoặc tình trạng của chủ ngữ.

15. Phrasal Verbs

 • Phrasal Verbs là cấu trúc gồm một động từ và một giới từ hoặc trạng từ đi kèm, tạo ra một ý nghĩa mới hoặc biểu thị một hành động phức tạp hơn.
 • Phrasal Verbs rất phổ biến trong tiếng Anh và thường được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày và các tình huống giao tiếp.
 • Hiểu và sử dụng các Phrasal Verbs giúp bạn mở rộng từ vựng, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên hơn và hiểu các diễn đạt phổ biến trong bài thi IELTS.

Các lỗi ngữ pháp IELTS phổ biến

Trong quá trình chuẩn bị cho bài thi IELTS, hãy lưu ý những lỗi ngữ pháp phổ biến sau để tránh mắc phải và cải thiện kỹ năng của bản thân bạn nhé!

 1. Sai động từ: Sử dụng động từ không chính xác hoặc sai thì, làm mất tính chính xác và mạch lạc của câu.
 2. Lỗi đại từ: Dùng sai đại từ, gây hiểu lầm hoặc không liên kết rõ ràng với danh từ chính trong câu.
 3. Sai mạo từ: Lựa chọn không đúng hoặc bỏ sót mạo từ, gây mất tính chính xác và sự rõ ràng trong cấu trúc câu.
 4. Sai cấu trúc câu: Dùng câu không đúng cú pháp hoặc không phù hợp.
 5. Động từ và chủ ngữ không phù hợp với nhau: Không đảo ngữ tân ngữ đúng hoặc không sử dụng dạng động từ phù hợp với chủ ngữ, gây mất tính logic và chính xác trong câu.
 6. Sai thì và thời gian: Sử dụng thì không phù hợp hoặc không đồng nhất trong bài viết, gây nhầm lẫn và khó hiểu.
 7. Lỗi cấu trúc đảo ngữ: Sử dụng cấu trúc đảo ngữ không đúng hoặc không phù hợp với ngữ cảnh, làm mất tính tự nhiên và chính xác của câu.

Đọc thêm: Chia động từ số ít, số nhiều theo chủ ngữ sao cho đúng?

Bí quyết học ngữ pháp IELTS hiệu quả

 1. Luyện tập đều đặn
 • Thực hành ngữ pháp hàng ngày để làm quen với các quy tắc và cấu trúc.
 • Làm bài tập ngữ pháp, giải các câu hỏi và bài tập thực hành để áp dụng kiến thức vào thực tế.
 1. Đọc và nghe nhiều
 • Đọc sách, báo, bài viết, và nghe đa dạng các nguồn tiếng Anh để tiếp thu ngữ pháp trong ngữ cảnh thực tế.
 • Nghe các bài giảng, podcast hoặc video học tiếng Anh để hiểu cách sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp.
 1. Ghi chú và ôn tập
 • Ghi chú lại các quy tắc ngữ pháp, ví dụ và các mẹo quan trọng để có thể ôn tập sau này.
 • Dùng flashcard hoặc bảng ôn tập để học lại và kiểm tra kiến thức ngữ pháp.
 1. Sử dụng tài liệu học phù hợp
 • Sử dụng sách giáo trình, bài tập, tài liệu học tiếng Anh chuyên biệt về ngữ pháp IELTS để nắm vững kiến thức ngữ pháp phù hợp với bài thi.
 1. Nhờ giáo viên hướng dẫn và giải đáp
 • Tham gia các khóa học ngữ pháp IELTS hay nhờ giáo viên hoặc người có kinh nghiệm giải đáp thắc mắc.

Tài liệu chuyên dành để luyện ngữ pháp IELTS

 1. “Grammar for IELTS” của Cambridge
 • Cuốn sách này cung cấp kiến thức ngữ pháp chi tiết và thực hành dựa trên các dạng câu thường gặp trong bài thi IELTS.
 • Giúp bạn hiểu và áp dụng ngữ pháp IELTS một cách chính xác và tự tin.
 1. “IELTS Grammar Guide”của Mr Tim Dickeson
 • Sách tập trung vào các khía cạnh ngữ pháp quan trọng trong bài thi IELTS.
 • Nội dung giải thích chi tiết về các ngữ pháp cần biết và cung cấp các bài tập thực hành để rèn kỹ năng ngữ pháp.
 1. Websites chuyên về ngữ pháp IELTS

Có nhiều trang web cung cấp tài liệu và bài tập ngữ pháp IELTS miễn phí như ielts.org, ielts-exam.net, ieltsbuddy.com.

 1. Khóa học trực tuyến về ngữ pháp IELTS

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo các khóa học trực tuyến chuyên do các trung tâm IELTS hoặc các nền tảng học trực tuyến như Coursera, Udemy, v.v…

Lời kết

Khi nắm vững ngữ pháp IELTS, bạn sẽ tự tin hơn trong việc diễn đạt ý kiến, viết bài và hiểu các yêu cầu của đề bài. Hãy ôn luyện và áp dụng những kiến thức này để đạt được kết quả tốt trong bài thi IELTS và đạt được mục tiêu của bạn. Chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: