Can Could May Might: Cách dùng cho đúng ngữ cảnh

Tổng quan về cách dùng can could may might, sự khác nhau, bí quyết phân biệt & áp dụng trong giao tiếp tiếng Anh thực tế.

Can could may might là gì?

Can, could, may và might là những động từ khiếm khuyết (modal verbs) trong tiếng Anh. Mỗi từ có nhiều cách dùng khác nhau, nhưng chủ yếu là để diễn tả khả năng, xin phép, yêu cầu, đề nghị hoặc cơ hội/ xác suất xảy ra của một sự việc cụ thể.

Dưới đây là một số ví dụ về cấu trúc can, could, may, might được sử dụng trong thực tế:

 • Can you speak English? (Bạn có thể nói tiếng Anh không?)
 • I could swim when I was a child. (Tôi từng có thể bơi khi còn nhỏ.)
 • May I borrow your pen? (Tôi mượn bút của bạn được không?)
 • I might go to the movies tonight. (Có lẽ tôi sẽ đi xem phim tối nay.)

Phân biệt can could may might

Đâu là sự khác nhau giữa can could may might? Tuy đều có thể dịch là “có thể”, song thực tế các modal verb này không có ý nghĩa giống nhau và sẽ cần lựa chọn sử dụng cho phù hợp.

Nhìn chung, điểm phân biệt các động từ khiếm khuyết trên đây nằm ở 3 chức năng chính của chúng.

Possibility (khả năng xảy ra của sự việc)

Thể hiện sự tin tưởng, chắc chắn của người nói về khả năng xảy ra của một sự việc cụ thể nào đó.

Vd: You can get lost in this town (Bạn có thể bị lạc trong thị trấn này)

=> Ý nghĩa: mọi người thường xuyên bị lạc, nên bạn cũng có thể bị giống như mọi người.

Tuy nhiên, cũng ví dụ trên, nếu ta đổi can lại thành 3 từ còn lại

You could/ may/ might get lost in this town

=> Ý nghĩa: thể hiện nhận định cá nhân, không chắc chắn vào khả năng xảy ra

Permission (xin phép)

Một điểm nữa phân biệt can could may might nằm ở sắc thái của động từ. Cụ thể, theo thứ tự vừa kể, mức độ trân trọng sẽ tăng dần, trong khi mức độ thân thiết lại giảm dần.

Lấy ví dụ, khi bạn xin phép giáo viên ra khỏi lớp

May/ Might I go out?

=> May/Might trang trọng và lễ phép hơn so với can could

Request (yêu cầu/ đề nghị ai làm gì)

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ sử dụng can/could mà không dùng may hay might. Could có sắc thái trang trọng hơn so với can.

Vd: Could you take a message please?

Đọc thêm: Sự khác biệt giữa Can và Could

Cách dùng can could may might

Cách dùng Can

Dùng để diễn tả khả năng hiện tại hoặc tương lai của một người hoặc sự vật – cũng như để xin phép hoặc yêu cầu cách trực tiếp.

Vd:

 • I can swim. (Tôi biết bơi.)
 • Can I use your phone? (Tôi có thể dùng điện thoại của bạn không?)

Cách dùng Could

Dùng để diễn tả khả năng quá khứ của một người/ sự vật, để xin phép hoặc yêu cầu một cách lịch sự hơn can, hoặc để đề nghị/ gợi ý một điều gì đó.

Vd:

 • When I was younger, I could run very fast. (Khi tôi còn trẻ, tôi có thể chạy rất nhanh.)
 • Could you please pass the salt? (Bạn có thể vui lòng đưa lọ muối cho tôi được không?)
 • We could go to the cinema tonight. (Chúng ta có thể đi xem phim tối nay).

Cách dùng May

Dùng để diễn tả khả năng xảy ra của một sự việc trong hiện tại hoặc tương lai – cũng như khi cần xin phép/ cho phép với sắc thái trang trọng hơn can.

Vd:

 • It may rain tomorrow. (Có thể mai trời sẽ mưa).
 • May I have a glass of water? (Tôi có thể xin một ly nước không?)
 • You may leave now. (Bạn có thể đi bây giờ).

Cách dùng Might

Dùng để diễn tả khả năng xảy ra của một sự việc trong hiện tại hoặc tương lai, nhưng ít chắc chắn hơn may. Bên cạnh đó, might cũng sử dụng để xin phép hoặc cho phép một cách lịch sự.

Vd:

 • It might rain later, so bring an umbrella. (Có thể sẽ mưa sau đó, nên mang theo ô.)
 • Might I ask you a question? (Tôi có thể hỏi bạn một câu không?) (ít dùng).
 • You might want to check your email. (Bạn có thể muốn kiểm tra email của bạn).

Dạng phủ định của can could may might

Khi ở dạng phủ định, can could may might có ý nghĩa khá khác biệt với nhau – cụ thể như sau:

 • Can not/ could not => chắc chắn là không
 • May not/ might not => có thể là không

Vd:

 • It may/ might not rain tomorrow => Ngày mai có thể trời không mưa.
 • It can/ could not rain tomorrow => Ngày mai trời không thể mưa (chắc chắn)

Lưu ý khi dùng can could may might

 • Không nên dùng can trong những tình huống cần thể hiện sự lịch sự/ trang trọng.
 • Với những đối tượng thân thiết như bạn bè, cần tránh dùng could/ may/ might để không tỏ ra quá “trịch thượng”.
 • Không dùng may khi muốn nói về một sự việc chắc chắn hoặc đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: It may rain tomorrow. (Có thể mai trời sẽ mưa). Không phải It may rain yesterday.
 • Không sử dụng might khi muốn nói về một sự việc rất có thể xảy ra hoặc đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: He might be at home now. (Có thể anh ấy đang ở nhà bây giờ). Không phải He might be at home yesterday.

Bài tập can could may might

Exercise: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

 1. I have a sore throat, so I ___ not be able to sing at the concert tonight.
 2. She said she ___ help us with the project if she has some free time.
 3. ___ you please pass me the salt?
 4. When I was a child, I ___ swim for hours without getting tired.
 5. If you don’t hurry, you ___ miss the bus.
 6. I’m not sure if I ___ attend the meeting tomorrow; it depends on my schedule.
 7. Tom is an excellent chef. He ___ cook a delicious three-course meal in no time.
 8. It ___ rain later, so I’ll take my umbrella just in case.
 9. Sarah ___ be coming to the party, but she hasn’t confirmed yet.
 10. ___ I borrow your car for a quick trip to the store?

Đáp án:

 1. might
 2. could
 3. could
 4. could
 5. might
 6. can
 7. can
 8. might
 9. may
 10. can

Có thể bạn quan tâm:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: