Giải đề mẫu Writing Task 1 ngày 26/02/2022 – Dạng Bar Chart

writing-task-1

Cùng WESET nghiên cứu đề Writing Task 1 ngày 26/02/2022 (dạng bar chart) – gồm hướng dẫn phân tích, giải đề chi tiết & từ vựng hữu ích bạn nhé!

Đề bài: The bar chart showed the percentage of school children learning to play four different musical instruments (violin, guitar, piano, drums) in 2005, 2010, 2015. 

1. Dàn bài

Introduction: paraphrase đề bài
Overview:

  • Violin là môn học duy nhất có xu hướng giảm.
  • Piano và Guitar là 2 môn học thu hút nhiều học sinh nhất.

Body 1: mô tả số liệu của Drums và Violin

  • Trong 2 năm đầu, phần trăm học sinh học Drums giữ nguyên ở mức 5%, tuy nhiên, vào năm 2015, con số này tăng lên 4%.
  • Phần trăm người học Violins vào năm 2005 là 8% và từ từ giảm xuống 4% vào cuối chu kì.

Body 2: mô tả số liệu của Guitar và Piano

  • Piano là môn học phổ biến nhất ở 2 năm đầu, tuy nhiên vào năm 2015, mặc dù tăng trưởng đến 38%, nó bị tuột xuống vị trí thứ 2.
  • 2005, chỉ có 9% học sinh học Guitar, con số này tăng trưởng đột biến lên 40% vào năm 2015.

2. Bài mẫu

The given graph provides information about the statistics on the proportion of students learning piano, drums, guitar, and violin from 2005 to 2015.

In general, the proportion of violin learners witnessed a downward trend, while the opposite was true for the figures for piano, drums, and guitar in the given time frame. Also, guitar and piano were the two most attractive musical instruments throughout the period.

In the first two years, although only about 5% of pupils, the lowest figure amongst the 4 subjects, chose to learn how to play drums, this figure gradually increased by 4% in 2015. In contrast, starting at 8% in 2005, the percentage of those learning to play the violin steadily dropped to 4% in 2015, which made it the least attractive subject at the end of the examined period.

Initially, piano was by far the most popular subject, accounting for 11% and 18% of total learners in 2005 and 2010 respectively. In 2015, although this figure jumped and peaked at nearly 38%, it no longer maintained its position due to an even more pronounced increase in guitar. Specifically, the percentage of guitar learners began at 9% in 2005, then it experienced a surge until it reached the highest point of 40% in 2015.
(210 từ)

3. Vocabulary

statistics (n) on: số liệu về
time frame (n): khung thời gian
by far (adv): cho đến nay
account (v) for: chiếm
respectively: tương ứng
jump (v): nhảy vọt
peak (v): đạt mức cao nhất
pronounced (adj): rõ ràng
surge (n):  sự tăng vọt
Tham khảo thêm bài mẫu và bài viết liên quan: 

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: