Giải chi tiết đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/06/2022 | Topic: Theatre

The table below shows the questionnaire about opinions of club members and general public for the new theatre in one town in 2012.

Facilities Excellent Satisfied Poor
Club members 72% 26% 2%
General public 64% 24% 8%
 
Information Excellent Satisfied Poor
Club members 54% 30% 16%
General public 66% 20% 14%

 

Quality Excellent Satisfied Poor
Club members 88% 10% 2%
General public 53% 40% 7%

 

MỤC LỤC

 

1. Hướng dẫn làm bài:

+ Introduction: 

Paraphrase đề bài

+ Overview: 

  • Cả “club members” và “general public” đều ít hài lòng nhất với Information

  • Hài lòng nhất:

    • Club members: Quality

    • General public: Facilities

+ Body 1: 

  • Về Information, general public hài lòng hơn club members: So sánh tỷ lệ của “excellent” và “poor”

+ Body 2: 

  • Về Quality & Facilities: So sánh tỷ lệ của “excellent”. 

2. Bài mẫu và từ vựng:

2.1. Bài mẫu:

The table illustrates how club members and the general public thought about three different aspects of a theater, being the facilities, information provided and quality, in one town in 2012. 

Overall, it can be seen that both the club members and the general public were least satisfied with the information provided by the theater. In addition, while the club members were most pleased with the theater’s quality, its facilities appealed to the general public the most.

Regarding the information provided by the theater, the general public was happier with this aspect than the club members. Specifically, while nearly two-thirds of the general public rated the information provided as “excellent”, just more than half of the club members had the same opinion. 14% of the general public were dissatisfied with this aspect, compared to 16% of the club members. 

Regarding the two other aspects, nearly nine in ten of the club members gave an “excellent” rating for the theater’s quality. However, just more than half of the general public gave the same. The club members were also more satisfied with the theater’s facilities than the general public, with 72% of the former group rating the theater’s facilities as “excellent”, in comparison with nearly two-thirds of the latter group. 

2.2. Vocabulary

1. Illustrate (v): cho thấy ( = show = demonstrate)

Eg. These data illustrate that many parents are not aware of the risks.

2. Aspect (n): khía cạnh

Eg. This plan is very good from the social aspect.

3. Appeal to (v): attract or interest somebody

Eg. Computer games appeal primarily to boys.

4. Two-thirds: Hai phần ba

Eg. Two-thirds of the people in this country live in an apartment.

5. Rate something as: đánh giá một cái gì đó như là… 

Eg. The show was rated as a success.

6. Nine in ten: Chín trên mười. 

Eg. Nine in ten employees in this company speak English fluently.

7. The former, the latter: cái trước, cái sau

Eg. He had to choose between giving up his job and giving up his principles. He chose the former ( = giving up his job).

 

Có thể bạn quan tâm:

Giải chi tiết đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/01/2020

GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 16/01/2021 | DẠNG DISCUSS BOTH VIEW & GIVE OPINION | TOPIC: FOOD

GIẢI ĐỀ CHÍNH THỨC WRITING TASK 1 | 09/12/2021

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: