Discuss both views: “Giải mã” dạng bài IELTS Discussion essay

Trong các dạng bài IELTS Writing Task 2, discuss both views and give your opinion được biết đến là sẽ hơi gây rối cho người làm lúc đầu. Nhưng nếu bạn nắm được yêu cầu và cách làm thì dạng bài IELTS discussion essay này sẽ không làm khó được bạn.

Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ chi tiết về cấu trúc và cách viết bài discuss both views and give your opinion cũng như những lưu ý bổ ích khi làm bài.

Về dạng bài Discuss both views and give your opinion – IELTS Writing Task 2

Dạng bài IELTS Writing Task 2 này sẽ đưa ra 2 quan điểm trái ngược nhau của một đề tài và yêu cầu bạn nhận xét cả 2 quan điểm này (discuss both views), sau đó bày tỏ suy nghĩ của cá nhân bạn (give your opinion) về đề tài được nhắc đến.

Cấu trúc và cách viết bài Discuss both views and give your opinion

Chúng ta cùng phân tích đề bài sau nhé:

Đề bài: Teachers used to convey information, but now with wide resources of information, some people think that there is no role for teachers to play in modern education. Discuss both view and give your opinion.

Sau khi đọc đề, chúng ta xác định được:

 1. Quan điểm 1: Discuss teacher’s roles 
 2. Quan điểm 2: Discuss the role of wide resources of information online 
 3. Bạn cần thảo luận 2 quan điểm này
 4. Cuối cùng, đưa ra ý kiến cá nhân của bạn

Lập dàn ý với 4 phần chính như sau:

Phần 1: Mở bài

Phần mở bài giữ vai trò nêu rõ 2 quan điểm mà bạn sắp bàn luận và cho người đọc biết bạn đồng tình với quan điểm nào. Để tiết kiệm thời gian, bạn nên:

 • Paraphrase lại phần nêu 2 quan điểm trong đề bài 

It is believed that due to the availability of self-study materials at the library and online, the role of teachers in the school system is deemed not as important as in the past.

 • Sau đó, viết một câu hoặc một mệnh đề (clause) nhấn mạnh quan điểm mà bạn đồng ý 

While I acknowledge the usefulness of these sources of knowledge, I still uphold the vital roles of teachers.

Phần 2: Bàn luận quan điểm thứ nhất

Trong phần 2, bạn chỉ tập trung đề cập quan điểm thứ nhất được nhắc đến trong đề với bố cục sau:

Libraries and online materials could be praised due to its availability and flexibility.

 • Các câu supporting sentences – Nêu các ý bổ trợ cho quan điểm thứ nhất.
  (1) Students can have access to an abundant source of knowledge at the library.
  (2) Students can enjoy going to the library whenever comfortable.
  (3) anyone can get information with just a mouse click, no transports or travel cost.

Phần 3: Bàn luận quan điểm thứ hai

Phần 3, bạn thực hiện tương tự các bước của phần 2 và chỉ bàn về quan điểm thứ hai:

 • Câu topic sentence – Nhắc lại quan điểm thứ hai

The significance of teachers should never be taken lightly.

 • Các câu supporting sentences – Nêu các ý bổ trợ cho quan điểm thứ hai.
  (1) Teachers have the expertise on teaching methodology.
  (2) The direct communication between learners and teachers is crucial.
  (3) Teachers is being role models.

Phần 4: Kết luận

Ở phần cuối, bạn nên kết luận nhanh và trực tiếp về hai quan điểm đã được bàn luận trong bài. Tránh trường hợp viết dài dòng, lặp ý và mất thời gian. 

To conclude, online or library materials act as an accessible source of knowledge but the importance of teachers will maintain.

Sau đây là một bài mẫu để bạn đọc tham khảo – dựa trên phân tích đề bài IELTS Discussion essay phía trên:

It is believed that due to the availability of self-study materials at the library and online, the role of teachers in the school system is deemed not as important as in the past. While I acknowledge the usefulness of these sources of knowledge, I still uphold the vital roles of teachers.

Libraries and online materials could be praised due to its availability and flexibility. The students, instead of attending conventional study sections with a fixed schedule, can have access to an abundant source of knowledge at the library. Not only the students can locate books and supplementary materials according to their interests but also, they can enjoy going to the library whenever comfortable, depending on their personal schedule. Another valuable source of information is the Internet, which is even more comfortable to access because anyone can get information with just a mouse click. It also requires no transports or travel cost. The next benefit of online materials is that they can be demonstrated in various forms, from visual information such as graphics to text-based materials.

The significance of teachers, on the contrary, should never be taken lightly. With the expertise on teaching methodology, educational practitioners are more selective when choosing and facilitating the materials that best suit the students’ needs. This will indeed boost the students’ learning productivity. Also, the direct communication between learners and teachers can make the delivery of knowledge faster and the students can have their questions answered immediately. The last but salient role of teachers to be discussed is being role models because they are those who furnish their students with moral values, which make the students gain decent personalities to become good citizens. The moral values such as compassion and humanitarianism can be best learned via teachers’ examples of behaviors, which are mostly seen in class.

To conclude, online or library materials act as an accessible source of knowledge for the students nowadays but the importance of teachers will maintain as materials selectors, classroom facilitators, and role models for their students.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 | DẠNG DISCUSS BOTH VIEW & GIVE OPINION

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 | DẠNG DISCUSS BOTH VIEW & GIVE OPINION

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 | DẠNG DISCUSS BOTH VIEW & GIVE OPINION

Lưu ý khi làm bài Discuss both views and give your opinion

 1. Đọc và phân tích kỹ đề bài – để xác định 2 quan điểm và yêu cầu làm bài.
 2. Xác định phạm vi giới hạn của đề – điều này giúp bạn tập trung phân tích trong khuôn khổ đề bài yêu cầu, tránh việc viết lan man hoặc viết các ý không cần thiết.
 3. Đối với các bạn mới bắt đầu luyện viết bài dạng này, trong phần 2 và phần 3 – mỗi ý bạn có thể viết thành một câu và liên kết với nhau bằng các từ như firstly, secondly để nhanh làm quen với bố cục bài hơn.

Tổng hợp bài mẫu Discuss both views and give your opinion

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các sĩ tử đang luyện thi IELTS, hãy cùng WESET giải mã dạng bài IELTS Discussion essay “khó nhằn” này để giúp bạn có một tâm lý vững vàng trong phòng thi nhé!

Bài mẫu IELTS Discussion essay 1

Topic: Leadership

Đề bài:

“Some people think that some individuals are naturally good leaders while others think individuals can learn leadership skills. Discuss both views and give your opinion”. 

Phân tích đề

 • Đối với dạng bài này, cấu trúc bài sẽ bao gồm 4 phần: Introduction, Body 1, Body 2, Conclusion.
 • Lưu ý: Vì đề bài có hỏi Give your opinion nên nhiệm vụ của các bạn là phải đưa ý kiến của bạn vào câu 2 của đoạn Introduction, tức là phải trả lời rõ ràng là bạn đồng ý với ý kiến nào trong 2 ý kiến đề đưa ra.

A/ Introduction:

 • Paraphrase đề bài và thể hiện quan điểm của bản thân.

B/ Body 1: 

 • On the one hand, nêu ra 2 lí do vì sao người ta lại ủng hộ quan điểm thứ 1.
 • Kèm ví dụ & câu giải thích cho 2 ý kiến ấy.

C/ Body 2:

 • On the other hand, nêu ra 2 lí do vì sao người ta lại ủng hộ quan điểm còn lại
 • Kèm ví dụ & câu giải thích cho 2 ý kiến ấy.

D/ Conclusion. Nhắc lại ngắn gọn vấn đề và quan điểm cá nhân.

Lập dàn ý

INTRODUCTION: Paraphrase đề. Thể  hiện quan điểm bản thân.

BODY PARAGRAPH 1: Chứng minh khả năng lãnh đạo có thể học được mà không cần thiên phú

 • Kiến thức chuyên môn: có thể được trau dồi ở đại học, từ đó có khả năng phân tích tình huống để đưa ra quyết định đúng;
 • Kinh nghiệm làm việc và quan sát tích lũy qua nhiều năm: có thể định hình được mô hình quản lý giúp công ty phát triển theo cách tốt nhất. Vd: thái tử Samsung, dù không có tài, nhưng mức tăng trưởng hằng năm của tập đoàn vẫn khá khả quan.

BODY PARAGRAPH 2: Những người có thiên phú lãnh đạo sẽ trội hơn

– Khi gặp những vấn đề mới, chưa từng có tiền lệ: những người có tài lãnh đạo sẽ tìm ra những cách giải quyết hiệu quả và sáng tạo. Vd: Hồ Chí Minh học hỏi từ quân địch, dùng nó để phản công lại kẻ địch

– Tài năng ảnh hưởng lớn đến việc người đó có muốn học làm lãnh đạo hay không; nếu có thiên phú về lãnh đạo thì họ sẽ học tốt hơn, vì vậy những người có tài sẽ là những người lãnh đạo tốt hơn.

CONCLUSION: Khẳng định lại quan điểm.

Bài mẫu

In today’s world, it is often discussed whether effective leadership is an innate quality or it is attainable over time. In my opinion, natural instincts have more major impacts on creating efficient leadership than training and experience.

On the one hand, there are pieces of evidence that some important traits of leadership could be developed through the learning process. The first one could be professional knowledge. A solid academic foundation gained from universities, for instance, would help us to analyze problems more accurately and increase the success rate of our commands, despite the lack of talent. Secondly, years of training and observations could create a clearer vision of a beneficial management model. To illustrate, the current heir of Samsung in Korea is known to be involved in some legal disputes and showed not much proof of being a genius chairman, but the experience in working at his own family conglomerate is enough to ensure the annual growth each year. Hence, without the innate sense of leadership, people could still become the efficient head of a group or a whole organization.

On the other hand, I believe that people endowed with leadership qualities would be more successful than those who are not. When a gifted leader encounters unprecedented disputes at work, his natural sense of judgment could evoke effective and creative solutions to the problems. Ho Chi Minh, the greatest Prime Minister of Vietnam, is an epitome of this case. Despite being the youngest politician at that time, he developed an exceptional plan of using the enemy’s weapon to fight itself, which includes both arms literally and knowledge figuratively. Compared to other earlier movements, his strategy is seen as the most rebellious, yet contributes the most to the independence of Vietnam. Another sound reason is that talents have much influence on the willingness to learn. The discovery of one’s strength in directing other people will boost his self-confidence, thus motivating him to enhance the depth of accumulated experience through time. Therefore, individuals with inborn talents would have more potential to be exceptional leaders.

In conclusion, while it is true that people could be trained to handle executive positions, I incline to the view that people born with leadership talents are superior.

(374 words).

Từ vựng

 • effective leadership: khả năng lãnh đạo hiệu quả
 • innate (adj)/ inborn (adj): bẩm sinh
 • attainable (adj): có thể đạt được
 • A solid academic foundation: nền tảng học thuật vững chắc
 • increase (v) the success rate: gia tăng tỉ lệ thành công
 • management model: mô hình quản lý
 • legal disputes: những tranh chấp pháp luật
 • conglomerate (n): tập đoàn (như chaebol)
 • to be endowed (v) with some talent: sinh ra đã có tài năng nào đó
 • unprecedented (adj): chưa từng xảy ra, chưa từng có tiền lệ
 • epitome (n): nhân chứng sống
 • movement (n): phong trào
 • the willingness to learn: ý chí học tập
 • boost self-confidence: gia tăng sự tự tin
 • incline (v) to the view that: nghiêng về quan điểm…

Bài mẫu IELTS Discussion essay 2

Đề bài: Some people think that international organizations have a role to protect the environment. Others think that these companies only have to focus on their business. Discuss both views and give your opinions?

Khi phân tích đề bài dạng “Discuss both view and give your opinion”, các bạn cần xác định được 3 yếu tố:

1. Chủ đề bài viết

2. Hai mặt (tích cực, tiêu cực hay ưu điểm, nhược điểm) liên quan đến chủ đề

3. Câu hỏi 

Vậy với đề bài như trên, chúng ta có thể phân tích đề như sau:

1. Chủ đề: International organizations’ responsibilities for protecting the environment (trách nhiệm của những công ty đa quốc gia trong việc bảo vệ môi trường)

2. Hai mặt liên quan đến chủ đề:

– Mặt thứ 1: International organizations have a role to protect the environment (các công ty đa quốc gia phải góp phần bảo vệ môi trường)

– Mặt thứ 2: International organizations should only focus on their business (các công ty đa quốc gia chỉ cần tập trung phát triển kinh doanh là đủ)

3. Câu hỏi: Thảo luận về 2 mặt trên và đưa ra quan điểm cá nhân

Chú ý: Đối với dạng bài “Discuss both view”, thí sinh thường mắc phải sai lầm là phân tích lan man, dài dòng, hoặc sa đà vào liệt kê mà không có dẫn chứng cụ thể để chứng minh. Chính vì vậy, các bạn phải chú ý trong phần thân bài, đối với mỗi mặt của chủ đềm các bạn chỉ cần nêu 1-2 luận điểm tích cực (hoặc tiêu cực), sau đó đưa ví dụ/dẫn chứng để chứng minh.

Muốn các ý tưởng được sắp xếp trật tự, logic, và đảm bảo trong quá trình viết không bị quên mất ý nào thì các bạn chắc chắn không nên bỏ qua bước lập dàn ý.

Dưới đây là dàn ý ví dụ cho đề bài ở trên để các bạn tham khảo. Dàn ý gồm có 4 phần:

A/ Introduction:

 • Paraphrase đề bài
 • Bàn về 2 ý kiến được nêu ra

B/ Body 1: Đồng ý với mặt thứ 1 vì những doanh nghiệp quốc tế có thể góp phần bảo vệ môi trường nhờ vào ảnh hưởng rộng lớn tới xã hội

 • Luận điểm 1: có khả năng trở thành hình mẫu, tạo ra ảnh hưởng lớn tới cộng đồng (dẫn chứng: ban hành quy định bảo vệ môi trường trong cộng đồng công-nhân-viên, cổ đông)
 • Luận điểm 2: có nguồn lực tài chính (Dẫn chứng: tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức nhân viên, đầu tư vào giải pháp cho các vấn đề môi trường ở hiện tại)

C/ Body 2: Mặt thứ 2 không được ủng hộ vì nếu các tổ chức chỉ lo lợi nhuận, họ sẽ hy sinh môi trường để cắt giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

 • Luận điểm: hy sinh môi trường để cắt giảm chi ví và tối đa hóa lợi nhuận (Ví dụ: Khủng hoảng môi trường từ công ty sản xuất gia vị vedan năm 2008)

D/ Conclusion: tóm tắt lại bài viết

PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI VÀ LẬP DÀN Ý DẠNG ĐỀ DISCUSS BOTH VIEW TRONG IELTS WRITING TASK 2

PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI VÀ LẬP DÀN Ý DẠNG ĐỀ DISCUSS BOTH VIEW TRONG IELTS WRITING TASK 2

PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI VÀ LẬP DÀN Ý DẠNG ĐỀ DISCUSS BOTH VIEW TRONG IELTS WRITING TASK 2

Bài mẫu IELTS Discussion essay 3

Some people believe that there should be fixed punishment for each type of crime. Others argue that the circumstances of an individual’s crimes and the motivation for committing it should always be taken into account when deciding on the punishment. Discuss both views, give your opinions.

weset-english-center-sample-task-2-crime

1. Hướng dẫn làm bài:

1.1. Introduction:

Câu 1: Paraphrase lại đề bài.

Câu 2: Vì trong đề yêu cầu “give your opinion” nên nhiệm vụ của các bạn là phải trả lời rõ ràng bạn đồng ý với quan điểm nào trong đề bài.

1.2. Body:

Body 1:

– Nêu lý do và giải thích vì sao nhiều người ủng hộ quan điểm thứ 1

– Đưa ra ví dụ chứng minh

Body 2:

– Nêu lý do và giải thích vì sao người ta ủng hộ quan điểm thứ 2

– Đưa ra ví dụ chứng minh

1.3. Conclusion:

– Nhắc lại bạn đồng ý với quan điểm nào.

Ví dụ: In conclusion, despite the advantages of (quan điểm 1), it seems more important that (quan điểm 2).

2. Bài tham khảo:

People hold contrasting opinions on how criminals should be punished for their offences. While some suggest that offenders of the same type of crime should be punished in the same way, others conceive that the punishment should be passed depending on the individuals’ circumstances and purpose. My belief resonates with the latter group.

People who believe that fixed punishment guarantees justice for the victims would support the former argument. This is because these punishments were designed with regards to solely the outcomes of the crimes. In other words, once damage has been endured by the society, a corresponding consequence must occur. In this sense, justice will be delivered equally, reducing the involvement of bias, favoritism, or social leverages. Moreover, a fixed punishment system would be easy for the court to administer, thus pushing the efficiency of the court services to meet demands of the society. Supporters also concur that once consequences take on a virtue of simplicity, and people become easily aware of how they will be punished, there is a likelihood that criminals would think twice before committing a crime.

However, detractors, like myself, would argue that fixed punishments might not uphold real justice. The State should bear in mind that it assumes the responsibility to protect its citizens, regardless of their actions. If the circumstance of a crime and the motive of the criminals were to be overlooked, there are chances of the offenders being exploited by an incomplete account. It is undoubtedly unfair to punish individuals who were forced to kill the victim for self-defense in the same way as a serial killer. Hence, the judge should evaluate all sides of the story to decide on the best response.

In conclusion, despite the advantages of fixed punishment, it seems more important that justice is upheld. One of the ways is to not dismiss the nature of the criminals before a sentence is passed.

(By Ms. Ân  – IELTS Teacher at WESET)

Useful vocabulary:

 • Offence (n) sự xúc phạm, hành động phạm tội
 • Resonate(s) (v) trong ngữ cảnh bài viết có nghĩa là “đồng tình với…”
 • Administer (v) thi hành, điều khiển, áp dụng
 • Concur (v) đồng tình, đồng ý
 • Commit(ing) a crime (v) phạm tội
 • Uphold (v) đề cao, nâng đỡ
 • Overlook(ed) (v) lờ đi, bỏ qua
 • Serial (a) killer (n) kẻ giết người hàng loạt
 • Evaluate (v) đánh giá
 • Dismiss (v) bỏ qua, giải tán
 • Sentence (n) sự kết án

Tổng hợp một số đề thi & bài mẫu IELTS Discussion essay khác

Ôn luyện IELTS Writing tại WESET English Center

Writing sẽ là kỹ năng giúp bạn nâng cao band điểm IELTS nếu như bạn nắm rõ bố cục và tiêu chí làm bài cụ thể của từng dạng đề và discuss both view and give your opinion là một ví dụ. Nếu bạn có mong muốn thêm về Writing IELTS nói riêng hay IELTS nói chung thì WESET là một lựa chọn đáng cân nhắc. 

WESET hiện đang có đa dạng các lớp IELTS từ cơ bản đến nâng cao. Hãy liên hệ ngay để nhận tư vấn chi tiết lớp học phù hợp nhất bạn nhé!

Có thể bạn quan tâm:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: