Giải đề Writing Task 2 ngày 29/04/2021

Đề thi IELTS Writing task 2 ngày 29/04/2021

Some people think that childcare centers provide the best services for children of preschool age. Other working parents think that family members such as grandparents will be better carers for their kids. Discuss both views and give your opinion.

GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 29/04/2021 | DẠNG ADVANTAGES AND DISVANTAGES

Một số người nghĩ rằng các trung tâm chăm sóc trẻ em cung cấp dịch vụ tốt nhất cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Các bậc cha mẹ đang đi làm khác nghĩ rằng các thành viên trong gia đình như ông bà sẽ là những người chăm sóc con cái họ tốt hơn. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

1. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Với dạng đề 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀/𝗗𝗶𝘀𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀, các bạn cần phân biệt rõ:

𝗗𝗮̣𝗻𝗴 𝟭: Đề chỉ yêu cầu phân tích ưu/nhược điểm của vấn đề

(𝘋𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘥𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘥𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦𝘴)

𝗗𝗮̣𝗻𝗴 𝟮: Đề yêu cầu nêu ưu/nhược và bảy tỏ quan điểm cá nhân của bạn.

(𝘋𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘥𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘶𝘵𝘸𝘦𝘪𝘨𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘥𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦?

𝘋𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘥𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘥𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘰𝘸𝘯 𝘰𝘱𝘪𝘯𝘪𝘰𝘯.)

Cách làm của 2 dạng đề này khác nhau nhé.

𝗗𝗮̣𝗻𝗴 𝟭: bạn không nên dùng những từ biểu thị ý kiến cá nhân vào bất cứ đoạn nào trong bài viết.

𝗗𝗮̣𝗻𝗴 𝟮: bày tỏ ý kiến ở phần Introduction, bạn nghĩ advantages > disadvantages hay ngược lại. Nhắc lại ý kiến một lần nữa ở phần Conclusion.

Đề thi trên thuộc dạng 2, có nêu quan điểm cá nhân

𝗖𝗮̂́𝘂 𝘁𝗿𝘂́𝗰 𝗯𝗮̀𝗶 𝘃𝗶𝗲̂́𝘁:

A/ Đoạn 1: Introduction

Paraphrase đề bài. Đề cập vấn đề có cả ưu và nhược điểm. Nêu quan nghiêng về bên nào hơn (advantages hay disadvantages)

B/ Đoạn 2: Phân tích advantages. Đưa luận cứ chứng minh.

C/ Đoạn 3: Phân tích disadvantages. Đưa luận cứ chứng minh.

D/ Đoạn 4: Conclusion.

Nhắc lại gắn gọn ưu/nhược điểm của vấn đề và quan điểm cá nhân.

Áp dụng dàn bài chung trên chúng ta có dàn bài cụ thể cho đề bài này như sau

OUTLINE

Childcare centers: 
Specialized facilities: playgrounds and educational facilities
Professional teachers and babysitters
Interact with other children

At home: 
Children are cared by family members
Not all families have members who can stay at home

2. Bài mẫu và từ vựng

2.1 Bài mẫu

Nowadays, it is becoming more and more common for parents to send their preschool children to childcare centers. Other parents, however, still think that their children should be raised at home. In this essay, I will discuss both sides of the argument before giving my opinion.

First of all, for some parents, the house seems to be a suitable place for parents to raise their preschool children. At home, children can be taken care of by their family members. It is said that blood is thicker than water, and therefore children can receive the best care from those members. However, not all families have members who can stay at home to take care of the children, such as their grandparents. As a result, many families cannot keep children at home.

Childcare centers are a better place for parents to send their preschool children to for a number of reasons. First, these centers have specialized facilities that few houses have, for example, playgrounds and educational facilities such as boards and projectors. This makes these centers a good place for children to play and to learn. Second, childcare centers have professional teachers and babysitters who have been trained in their respective majors and have better childcare skills than most parents. Finally, at childcare centers children can play and interact with their peers, which may boost their confidence and help them improve important social skills.

In conclusion, although at home preschool children can be cared for by the people who are closest to them, it seems to me that they should be sent to childcare centers to receive better care.
(263 words)

2.2 Từ vựng

VOCABULARY

Blood is thicker than water: A saying which means “family relationships are stronger than any others”.
Facilities (plural noun): equipment that are provided for a particular purpose (thiết bị)
The school is upgrading its outdoor play facilities.
Playground (n): an outdoor area where children can play, especially at a school or in a park (sân chơi)
The school has a modern playground.
Babysitter (n): a person who takes care of babies or children while their parents are away from home and is usually paid to do this (người trông trẻ)
I can’t find a babysitter for tonight.
Respective (adj): belonging or relating separately to each of the people or things already mentioned (tương ứng)
They are each recognized specialists in their respective fields.
Childcare (n): the care of children, especially while parents are at work (sự chăm sóc trẻ em)
There are few childcare facilities for working parents in Vietnam.
Boost (v): make something increase, or become better or more successful (nâng cao)
The new service helped boost profits by 10%.
Social skills (n): kỹ năng xã hội
His social skills have improved over time.

Để nắm rõ về các kỹ thuật và phương pháp giải quyết nhanh gọn các dạng đề Writing khó nhằn, các bạn có thể tham khảo khoá luyện chuyên sâu Speaking & Writing của WESET tại đây >> https://weset.edu.vn/dang-ky-nhan-tin/

Tham khảo thêm bài mẫu tại >> https://weset.edu.vn/blog/bai-hoc-moi-ngay/

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: