Giải đề Writing Task 2 (Vital roles of NEWS)

Đề bài: News is playing a vital role in our life today and people are getting much influenced by the news now. Some say that news has no connection with most people’s life and it is a waste of time for most of us to read newspapers and watch television news program. Do you agree or disagree? 

(Tin tức đang đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay và mọi người đang ngày càng bị ảnh hưởng nhiều bởi tin tức. Một số người cho rằng các tin tức này không thực sự liên quan đến cuộc sống của hầu hết mọi người. Nó chỉ khiến chúng ta lãng phí thời gian vào việc đọc báo và xem các chương trình tin tức trên TV mà thôi. Bạn đồng ý hay đồng ý với quan điểm này?)

GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 2 (Vital roles of NEWS)

SAMPLE

The news industry has been rapidly expanding as the role of information becomes increasingly important. Yet, there are those who believe that our daily lives are mostly disconnected from stories on the news, thus labeling the act of consuming said news a waste of time. I completely disagree with this viewpoint, as I believe the information made accessible by the media allows us to protect ourselves as well as to fight for causes we believe in. 

 

Firstly, being informed allows us to avoid threats to the well-beings of not only ourselves, but also those in our community. Updated knowledge is a powerful tool that directs us to take proper actions against crises we might not even realize existed otherwise. Let us take the 2019 coronavirus outbreak for example: news sources covering this disease provided their readers with information regarding the rate of infection and compared it against other known diseases (i.e., that of SARS in 2003) thereby offering a realistic grasp of the virus’s true potency. Other details such as symptoms or suggested precautionary actions allow readers to be conscious of their own health conditions and protect themselves against potential risks. Had such information failed to be delivered in a timely manner, there would have been far worse consequences.

 

In addition, news of someone’s inspirational acts can prompt those supportive of the same cause to take actions as well. With the Internet, the rate and range at which information spreads has exponentially increased, allowing the action of even a single person to have a strong impact. Consider Swedish teenage environmental activist Greta Thunberg as a prime evidence. In August 2018, her individual protest demanding the Swedish government to take stronger measures against climate change appeared on the news, a strategy of which ended with global marches that involved tens of thousands of students. Henceforth, it is evident that the news and medias play a crucial role in rallying those supporting a mutual goal to take actions. 

 

In conclusion, the news industry takes up a vital role in today’s life as it informs the general public effectively, thus allowing them to care for loved ones and the public, as well as to realizing actual initiatives for mutual ideals. 

_Hạnh Phương_

 

VOCABULARY

rapidly (adv): một cách nhanh chóng

render (v) + N + adj: khiến cho + [ai/cái gi] + trở nên + [như thế nào]

direct (v): dẫn hướng 

grasp (n): hiểu biết 

symptom (n): triệu chứng

precautionary (adj): đề phòng

exponentially (adv): theo cấp số nhân

measure (n): biện pháp

rally (v): tập hợp 

03 BƯỚC PHÂN TÍCH BÀI MẪU HIỆU QUẢ

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

Có thể bạn quan tâm:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: