GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 2 (Online shopping)

Đề thi: Online shopping is becoming more popular. How could this trend affect our environment and the kinds of work required? (22/02/2020)

(Mua sắm trực tuyến đang trở nên ngày một thịnh hành hơn. Xu hướng này đang ảnh hưởng thế nào đến môi trường cũng như những nhu cầu việc làm hiện tại?)

GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 2 (Online shopping)

SAMPLE

The growth in the popularity of online shopping has been responsible for numerous critical changes in human impacts on the environment as well as the dynamics in occupational structure around the globe. Specifically on its impact, this trend can exert an adverse effect on mother nature and alter the job market greatly, with detailed explanation presented in the following.

The dire consequence of online shopping on the environment lies in its tendency to over-package products. Compared to conventional shopping, this modern form of shopping normally uses more materials in packaging to ensure the quality of the ordered products during the transportation from manufacturers to consumers, preventing any potential damage to the merchandise that would harm the seller’s reputation. This excessive packaging, although highly secures the delivery of products, is one of the main culprits behind the accumulation of plastics in landfills as hardly ever are the plastics and paper used in wrapping products reused or recycled. Such one-time use of materials, especially of the non-biodegradable ones like plastics, quickly builds up landfill sites and further aggravates the existing environmental problems with garbage.

Alternatively, one of the influences that this phenomenon could have on the future job market is advancing the shift in preferences to technology jobs. As online shopping is getting increasingly prevalent, the demand for IT jobs, which is crucial to the development of this form of shopping, becomes steeper. For example, Amazon reportedly had created thousands of career opportunities for developers who have improved the user interface design of the website and the algorithm that operates it. Developers are now highly sought by not only major companies specializing in e-commerce but also conventional stores that start to implement online shopping. This ubiquitous use and transition to online shopping motivates the employment market to redistribute its current structure and place more emphasis on technology-related jobs to satisfy the ongoing hunt for talents.

In conclusion, online shopping can have detrimental effects on the environment due to its excessive packaging and occupational distribution towards technology careers could emerge as e-commerce becomes universal.

VOCABULARY

Critical (adj.): then chốt, quan trọng

Dynamics (n.): sự thay đổi bên trong

Occupational structure: kết cấu nghề nghiệp

Adverse (adj.): có hại

Alter (v.): thay đổi

Dire (adj.): kinh khủng

Over-package (v.): đóng gói quá mức

Conventional (adj.): thông thường/truyền thống

Reputation (n.): danh tiếng

Excessive (adj.): dư thừa

Culprit (n.): thủ phạm

Accumulation (n.): sự tích lũy

One-time (adj.): một lần

Non-biodegradable (adj.): không phân hủy

Aggravate (v.): làm mọi chuyện tồi tệ hơn

Existing (adj.): có sẵn

User interface design: giao diện người dùng

Algorithm (n.): thuật toán

E-commerce (n.): thương mại điện tử

Implement (v.): áp dụng

Ubiquitous (adj.): khắp mọi nơi

Redistribute (v.): phân phối lại

Detrimental (adj.): có hại

Occupational distribution: sự phân bổ nghề nghiệp

Universal (adj.): toàn cầu

03 BƯỚC ĐỂ PHÂN TÍCH BÀI MẪU

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: