GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 – Đề thi ngày 21/03/2020 (02 cách giải)

Đề bài: The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ dưới đây thể hiện quy trình tái chế rác thải hữu cơ thành phân bón. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn lọc những điểm chính và đưa ra so sánh có liên quan.)

GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 - Đề thi ngày 21/03/2020 (02 cách giải)

GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 - Đề thi ngày 21/03/2020 (02 cách giải)

SAMPLE 01

The provided diagram illustrates how fertilizer can be produced from organic waste at home. 

Overall, this process comprises five steps, divided into two main stages: pre-processing and composting. 

Pre-processing consists of three steps, with the first one being the preparation of a plastic container. This container is 2 cubic meters in volume and has multiple holes on its body that enable airflow. Moving on to the second step, food, grass, and newspaper are respectively layered into 15cm-tall piles in the container. Nitrogen and hot water are also later added to catalyze the waste decomposition.

Composting includes two steps. First, the mouth of the container is sealed, leaving the waste inside to decay. The heat produced during this process could escape through the holes on the container’s body. After six months, the waste mix turns into fertilizer and is then ready to enrich gardens. The container itself could be utilized to hold soil on top of the fertilizer layer, making room for a garden inside.

VOCABULARY 01

 • Comprise = consist of: bao gồm
 • Catalyze the waste decomposition: xúc tác cho quá trình ủ phân
 • Be sealed: bị đóng kín, niêm phong
 • Decay: phân hủy
 • Turn into: trở thành
 • Enrich: làm giàu
 • Be utilized to do sth: được sử dụng làm việc gì đó
 • Make room for: tạo chỗ cho 

GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 - Đề thi ngày 21/03/2020 (02 cách giải)

SAMPLE 02

The sketched diagrams depict how compost is made from recycled organic waste. Overall, there are five stages in this process, beginning with the setting up of a plastic container and culminating with using the organic fertilizer during gardening. 

Firstly, a plastic container with a capacity of 2 cubic meters is set up as the vessel in which daily organic waste would be turned into compost. To begin, four air holes are cut along the sides of the container, allowing free air movement. Following this, organic waste is disposed into this container, before being covered upon with 15 centimeter-thick layers of food, grass, and then newspaper respectively. Nitrogen and water (hot water exclusively) are then added to the mix. 

In the fourth stage, the plastic container is sealed, heated, and kept heated for 6 months. This time window allows the waste to ferment thoroughly, thus turning it into compost at the end of this half-a-year time period. In the plastic container, there is now organic fertilizer, ready to be used in gardening. 

VOCABULARY 02

 • To depict (v.): miêu tả
 • To culminate (v.): kết thúc
 • Capacity (n.): sức chứa
 • To be disposed of: được xử lí
 • Exclusively (adv.): duy nhất 
 • Time window: khoảng thời gian 

Ba bước để phân tích bài mẫu hiệu quả

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

 • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
 • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

 • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
 • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
 • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: