Giải đề mẫu Writing Task 1 – Dạng Biểu đồ kết hợp (Mixed chart)

Đề bài: The pie chart below shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. The table shows how these causes affected three regions of the world during the 1990s.

Hướng dẫn làm bài:

Introduction: paraphrase đề bài

Overview: 

 • Không có sự chênh lệch nhiều giữa 3 yếu tố chính gây giảm chất lượng đất. 
 • Mỗi quốc gia được đề cập trong bản đối mặt với nguyên nhân gây hư hại đất chính khác nhau. 

Body 1: mô tả số liệu trong biểu đồ tròn

 • Overgrazing đứng nhất, tiếp theo là deforestation và cuối cùng là over-cultivation. 
 • Các nhân tố khác không đáng kể. 

Body 2: mô tả số liệu trong bảng 

 • Deforestation cao nhất ở Europe thấp nhất ở North America.
 • Over-cultivation cao nhất ở Europe, thấp nhất ở Oceania. 
 • Over-grazing cao nhất ở Oceania, thấp nhất ở North America, 
 • Europe có tổng lượng đất bị hư hại nhiều nhất. 

Bài mẫu: 

The pie graph provides data on 4 primary factors causing the poor performance of farming land, while the table illustrates the impact of these factors in North America, Europe, and Oceania in the nineties.  

Overall, there is not much difference between the 3 main factors causing degradation in agricultural land around the globe. Additionally, each mentioned country seemed to face a different major problem for land quality deterioration. 

In the 90s, 35% of land worldwide was degraded by overgrazing, which was also the most influential among the reasons provided. In the second place, deforestation was accountable for 30% of the deteriorating agricultural land. Despite making up more than a quarter of the cause, over-cultivation only came in third at 28%. In addition, other factors were less considerable and just constituted 7% of the overall factors. 

During the 1990s, deforestation had the least effect on degraded land in North America at 0.2%, while it was the most detrimental problem for agricultural land in Europe, at 9.8%. Meanwhile, over-cultivation, which is responsible for the highest proportion of downgraded land in North America at 3.3%, was not an issue for land degradation in Oceania. However, Oceania’s land severely suffered from over-grazing at 11.3%, in comparison with only 1.5% in North America. Significantly, Europe held the highest proportion of damaged land among the 3 given countries, at 23%. 

(229 từ) 

Từ vựng nổi bật:

 • primary (adj): chính
 • accountable (v) for: chịu trách nhiệm cho
 • constitute (v): chiếm 
 • detrimental (adj): gây nguy hại
 • severely (adj): nghiêm trọng

 

Có thể bạn quan tâm 

Giải đề mẫu Writing Task 1 dạng Table – Đề ngày 12/03/2022

Giải đề mẫu Writing Task 1 – Dạng Line Graph có 4 đối tượng

Giải đề mẫu Writing Task 1 ngày 26/02/2022 – Dạng Bar Chart

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: