Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Đề ngày 17/12/2022 | Chủ đề: Money

Đề bài: In many countries, people increasingly talk about money. Why is it, and is it a positive or negative development?

Hướng dẫn làm bài

Có thể thấy đây là dạng đề 2 câu hỏi, như vậy nhiệm vụ căn bản của người viết đó là:
– Giải thích lý do vì sao ngày nay người ta lại “ talk about money more than ever before”
– Phân tích việc này là có lợi hay có hại.

 • Mở bài:

– Dẫn dắt vào topic (2 câu)

– Nêu mục đích của bài viết: essay này sẽ trả lời những câu hỏi trên ( câu 3)

 • Body paragraph 1: Giải thích lý do vì sao thời nay người ta lại bàn luận về những vấn đề tiền bạc khá nhiều

– Đưa luận điểm: có 2 lý do chính
– Lý do thứ nhất là “vật giá leo thang” giải thích
– Lý do thứ hai là “sự phổ biến của mạng xã hội” giải thích

 • Body paragraph 2: Chứng minh việc trên có tác động tốt/ hay xấu đối với mọi người.

– Đưa luận điểm: Điều này tác động tốt theo vài cách
– Cách thứ nhất là có kiến thức hơn về tài chính giải thích
– Cách thứ hai là giúp cởi bỏ những dè dặt trong việc đề cập đến chuyện tiền nong giải thích
– Cách thứ ba: giúp những quyết sách về tiền bạc của chính phủ trở nên minh bạch hơn giải thích

 • Kết bài: Tóm tắt lại câu trả lời của người viết

– Câu 1: Người ta nói về money vì những lý do sau đây
– Câu 2: Xu hướng này ảnh hưởng tốt đến mọi người theo những cách này

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Money

In recent years, there has been a growing trend of people discussing money-related matters in many countries. While some argue that this trend is positive, others believe that it has negative consequences. In this essay, I will examine the reasons behind this phenomenon and evaluate whether it is a positive or negative development.

Two primary reasons emerge as to why people are talking about money more often. One of them is the increasing cost of living. With the rising prices of goods and services, people are finding it harder to make ends meet, which has led to an increased focus on financial matters. Additionally, the growth of social media and the internet has made it easier for people to compare their financial status with others, leading to a greater emphasis on money-related topics.

From a positive perspective, discussing money can be beneficial in several ways. Firstly, it can help people to become more financially literate and make better decisions about their money. By discussing financial matters with friends and family, people can learn from each other’s experiences and gain a greater understanding of how to manage their finances effectively. Secondly, talking about money can help to reduce the stigma surrounding financial struggles, which can encourage people to seek help and support when they need it. Finally, discussing financial matters can lead to greater transparency, particularly when it comes to public spending and government budgets.

In conclusion, the increasing trend towards talking about money can be mostly attributed to the need for sorting out financial problems, as well as the comparison regarding financial success among people, which has been commonplace on the Internet. In my opinion, this phenomenon modifies the mindset of people in a fashion that boosts their financial awareness and mitigates biases against financial struggles, thereby promoting transparent and open discussion about this matter.

Từ vựng dành cho bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Money

 • Emerge (v): nổi lên, xuất hiện
 • Make ends meet (v): xoay sở đủ sống
 • Be financially literate (a): có kiến thức/ hiểu biết về tài chính
 • Stigma (n): strong negative feelings about something/ sự kỳ thị
 • Transparent (a): minh bạch, rõ ràng ( noun là transparency)
 • Be attributed to something: được cho là bởi vì cái gì
 • Sort out (v): to deal with a problem
 • Commonplace (a): phổ biến, khắp mọi nơi
 • In a fashion that: theo cái cách mà
 • Mitigate (v): làm giảm bớt

Một số bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề khác:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: