50 câu nói tiếng Anh hay về học tập giúp truyền cảm hứng

câu nói tiếng Anh hay về học tập

Việc học tiếng Anh nói riêng và các môn học nói chung đòi hỏi ta phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Các câu nói truyền cảm hứng (inspirational quotes) là công cụ hỗ trợ rất tốt để mỗi người duy trì động lực trong suốt quá trình này. Sau đây, hãy cùng WESET khám phá bộ sưu tập các câu nói tiếng Anh hay về học tập bạn nhé!

Những câu nói truyền cảm hứng học tập bằng tiếng Anh ngắn

“Learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow.” – Mahatma Gandhi

Hãy học hỏi như thể bạn sẽ sống mãi mãi, và hãy sống như thể bạn sẽ ra đi vào ngày mai

“Every accomplishment starts with the decision to try.” – Khuyết danh

Mọi thành tựu đều bắt đầu từ quyết định bắt tay vào thử nghiệm.

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.” – Albert Einstein

Hãy học tập từ quá khứ, sống hết mình cho hôm nay và hi vọng vào ngày mai.

“The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.” – TS. Seuss

Càng đọc nhiều, bạn sẽ càng biết nhiều điều. Càng học nhiều, bạn sẽ càng đi được nhiều nơi.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.” – B.B. King

Điều tuyệt vời về học tập là không ai có thể lấy nó khỏi tay bạn.

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.” – William Butler Yeats

Giáo dục không phải là đổ đầy một cái thùng – mà là thắp lên một ngọn lửa.

“It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows.” – Epictetus

Một người không thể học được những gì anh ta cho rằng bản thân đã biết rõ.

“The more you know, the more you realize you don’t know.” – Aristotle

Càng hiểu biết nhiều, bạn sẽ càng nhận ra rằng mình thực sự chẳng biết gì cả.

“Learning never exhausts the mind.” – Leonardo da Vinci

Học tập không bao giờ làm cạn kiệt tâm trí.

Câu nói tiếng Anh hay về học tập giúp khích lệ tinh thần

“Believe you can, and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể, và bạn đã đi được nửa đường rồi.

“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill

Thành công là vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không hề mất đi nhiệt huyết.

“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.” – Zig Ziglar

Thái độ, chứ không phải năng khiếu, sẽ quyết định tầm cao của bạn.

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

Cách duy nhất để làm được việc lớn là yêu thích việc bạn làm.

“The expert in anything was once a beginner.” – Helen Hayes

Chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào cũng từng là người mới bắt đầu.

“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson

Đừng xem đồng hồ; hãy làm theo những gì nó làm. Cứ tiếp tục chạy.

“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt

Giới hạn duy nhất đối với nhận thức của chúng ta về ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta về ngày hôm nay.

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: Chính lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

“If you can dream it, you can do it.” – Walt Disney

Nếu bạn có thể mơ về nó, bạn có thể làm được nó.

“The journey of a thousand miles begins with one step.” – Lao Tzu

Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân.

Danh ngôn tiếng Anh về học tập

“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” – Malcolm X

Giáo dục là hộ chiếu cho tương lai. Ngày mai thuộc về những ai đang chuẩn bị cho nó ngay từ hôm nay.

“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.” – Chinese Proverb

Học tập là kho báu sẽ theo chủ nhân của nó đi khắp mọi nơi.

“The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled.” – Plutarch

Tâm trí không phải là một cái bình để lấp đầy – mà là một ngọn lửa cần được nhóm lên.

“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.” – Pablo Picasso

Tôi luôn làm những điều tôi không thể làm để có thể học cách làm được nó.

“Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance.” – Confucius

Tri thức thực sự là nhận biết được mức độ thiếu hiểu biết của chính mình.

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.” – Aristotle

Rễ của giáo dục thì đắng, nhưng trái quả thì ngọt.

“Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel.” – Socrates

Giáo dục là thắp lên ngọn lửa chứ không phải đổ đầy một chiếc bình.

“The only source of knowledge is experience.” – Albert Einstein

Kinh nghiệm là nguồn kiến thức duy nhất.

“I have no special talents. I am only passionately curious.” – Albert Einstein

Tôi không có tài năng gì đặc biệt. Tôi chỉ đơn giản tò mò một cách say mê.

“Education is not preparation for life; education is life itself.” – John Dewey

Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống.

Slogan tiếng Anh về học tập

“Learn Today, Lead Tomorrow.”

Học tập hôm nay, làm chủ ngày mai.

“Knowledge is Power.”

Tri thức là sức mạnh.

“Expand Your Mind, Enrich Your Life.”

Mở rộng tâm trí là làm phong phú cuộc sống của bạn.

“Unlock Your Potential, Embrace Learning.”

Mở khóa tiềm năng qua học vấn.

“Empower through Education.”

Trao quyền thông qua giáo dục.

“Dare to Learn, Dare to Succeed.”

Dám học hỏi, dám thành công.

“Ignite Your Passion for Learning.”

Thắp sáng niềm đam mê học tập.

“Explore, Dream, Learn, Repeat.”

Khám phá, Ước mơ, Học hỏi, Lặp lại.

“Knowledge Knows No Bounds.”

Tri thức không có giới hạn.

“Inspire, Learn, Grow.”

Truyền cảm hứng, Học hỏi, Phát triển.

Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng

“Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.” – Tim Notke

Cần cù sẽ chiến thắng tài năng khi tài năng không chịu làm việc cần cù.

“The only place where success comes before work is in the dictionary.” – Vidal Sassoon

Nơi duy nhất mà thành công (success) đến trước công việc (work) là trong từ điển.

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do.” – Pelé

Thành công không phải là ngẫu nhiên. Nó là kết quả của sự chăm chỉ, kiên trì, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh – trên hết là tình yêu với những gì bạn đang làm/ học tập.

“It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.” – Albert Einstein

Không phải là tôi thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian giải quyết vấn đề hơn.

“Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.” – Winston Churchill

Không phải sức mạnh hay trí thông minh, chính nỗ lực không ngừng mới là chìa khóa để khai phá tiềm năng của chúng ta.

“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.” – Charles Kingsleigh

Cách duy nhất để đạt được điều không thể là tin tưởng vào nó.

“The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will.” – Vince Lombardi

Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không phải là thiếu sức mạnh hay thiếu kiến thức – mà là thiếu ý chí.

“Success is not in what you have, but who you are.” – Bo Bennett

Thành công không nằm ở những gì bạn có – mà ở việc bạn xác định mình là ai.

“It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get up.” – Vince Lombardi

Vấn đề không phải là việc bạn bị vấp ngã, mà là bạn có đứng dậy được hay không.

“Do not wait to strike till the iron is hot, but make it hot by striking.” – William Butler Yeats

Đừng đợi đến khi sắt nóng lên – mà hãy làm cho nó nóng lên bằng cách rèn nó.

Trên đây là list tổng hợp quotes hay về học tập tiếng Anh. Rất hy vọng với bộ sưu tập các câu nói tiếng Anh hay về học tập này, bạn đọc sẽ được truyền cảm hứng mạnh mẽ trên hành trình chinh phục tri thức của mình. Đừng quên đăng ký nhận bản tin – và tham khảo các khóa học theo lộ trình của WESET để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình bạn nhé!

Có thể bạn quan tâm:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: