SAMPLE WRITING TASK 2 | ĐỀ THI NGÀY 16/11/2019

SAMPLE WRITING TASK 2 | ĐỀ THI NGÀY 16/11/2019

Đề bài: International travel is becoming cheaper, and countries are opening their doors to more and more tourists. Do the advantages of increased tourism outweigh its disadvantages?

(Chi phí du lịch quốc tế đang trở nên ngày một dễ chịu hơn cùng với việc các quốc gia cũng ngày càng mở cửa chào đón du khách quốc tế. Việc gia tăng du khách có đang mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia hơn hay không?)

SAMPLE:

In the context of increasingly economical oversea vacation, nations worldwide have been welcoming a surplus of visiting population. Despite its merit of enabling wider access to traveling experiences across the social classes, budget tourism can prove detrimental to the locals’ well-being.

Since expenses for travel have become less of a concern, the hospitality of the arriving destinations can be enjoyed by a majority of people, regardless of their socioeconomic backgrounds. In the past when financial capability was essential to access foreign landscapes and recreations, those who were not welloff could only indirectly explore exotic views and cultures via books and other descriptive channels, thus limiting their happiness and acceptance of differences. In fact, researches have correlated the globally increased tendency for cultural exchange and life satisfaction with increased opportunities for oversea travel. Although, such claimed benefits have been met with protest and counter-perspectives from a variety of nations.

While bargaining prices for oversea trips may excite purchasers, the overwhelming number of visitors to touristy hotspots would disrupts the embedded cultures of locals. There exists a prevalent concern among local Saigonese about the inconsiderate public complaints by Western travelers that had offended domestic practices and had made hostile of the local people, whose preferences for conservativeness and politeness were dominant since long. As there is yet to be legal initiatives for consequences to foreigners’ illmannered conducts, the over-populated tourism cohort continue to bring not only capital gain but also nuisance to the people at the destination.

In conclusion, although more financially accessible tourism to foreign lands creates happier and more welcoming population worldwide, its consequence of disturbing local dwellers may render the phenomenon unfavorable.

VOCABULARY:

 

Surplus (n) sự dư thừa

Budget (a) rẻ tiền 

Expense (n) chi tiêu

Less of a concern (n) ít trở thành mối lo

Hospitality (n) lòng hiếu khách

Regardless (a) bất kể

Socioeconomic (a) backgrounds (n) hoàn cảnh kinh tế-xã hội

Financial (a) capability (n) khả năng tài chính

Essential (a) cần thiết

Recreation (n) giải trí

welloff (a) dư dả

indirectly (av) không trực tiếp 

exotic (a) kỳ lạ

thus bởi vì thế

acceptance (n) sự chấp nhận

correlate (v) liên hệ

exchange (n) sự trao đổi 

satisfaction (n) sự hài lòng

protest (n) sự phản đối

bargaining (a) giá hời

excite (v) làm hào hứng 

purchasers (n) người mua

touristy (a) hotspots (n) tụ điểm hút khách

disrupt (v) làm gián đoạn

embed (a) ngấm sâu

exist (n) tồn tại 

inconsiderate (a) thiếu cân nhắc

offend (v) xúc phạm

hostile (a) có thái độ thù địch

conservativeness (n) tính bảo thủ

politeness (n) tính lịch sự

dominant (a) mang tính thống trị

legal (a) initiative (n) luật lệ

consequence (n) hậu quả

illmannered (a) conduct (n) hành vi không đúng mực

cohort (n) tập thể

capital (a) gain (n) thu lợi về tiền

nuisance (n) sự phiền toái

financially (av) accessible (a) có khả năng tiếp cận (cái gì đó) thông qua tiền

disturb (v) làm phiền

local dweller (n) dân địa phương

render (v) khiến cho

unfavorable (a) không được ưa thích

 

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: