SAMPLE WRITING TASK 2 | ĐỀ THI NGÀY 10/10/2019

SAMPLE WRITING TASK 2 | ĐỀ THI NGÀY 10/10/2019

Đề bài: Shops in the countryside are fewer and fewer, so people tend to go to stores in towns and cities. Is this more harmful in the end?

(Do ngoại ô dần thưa thớt trung tâm thương mại, người dân có xu hướng vào thành phố mua sắm. Có bất lợi lâu dài không?)

SAMPLE:

Intro: Accompanying a current redistribution of malls inwards in urban development is the public’s growing preference for such trend (problem statement). It is from my perspective that this tendency poses more drawbacks than merits for the general population and surrounding environment as a whole.(thesis statement).

It is without ambiguity that these strategic relocation significantly benefit businesses under their effects. (topic sentence). Higher revenues along with less expenses are certain outcomes of concentrated urbanized malls, as there is less demand for facility and personnel investments, yet needs for high quality goods that mostly be found in malls remain unwavering. Take the Hochiminh petropolitan landscape as illustrations, where counts of suburban malls went from an estimate of adequate population down to a sole survivor of downtown centers’ priority by the people, despite evident disparity between their quality and space, with dominance belong to the prior.

Nevertheless, hardly any challenge is met upon claiming the detrimental impacts of this change on the environment (topic sentence). Prevalent use of personal vehicles to compensate long distance shopping maximizes carbon dioxide output of a city, thus worsening the city’s air quality as per the example of Vietnam in recent months. Even in the extent that public transport offers the majority of commute activities, the enormous energy intake of such system would outweigh that of localized traveling, pushing all types of power plants to their full capacities and impose negative impacts on their surroundings to varying degrees.

Conclusion In conclusion, the shifts of malls towards urban centres, despite offering economic potentials, display dire consequences for the environment not limited to areas around them.

VOCABULARY:

Redistribution (n) tái phân phối

Inwards (a) vào bên trong

Ambiguity (n) sự mơ hồ

Revenue (n) doanh thu

Expense (n) chi phí

Personnel (n) nhân lực

Unwavering (a) không lay chuyển

Disparity (n) sự chênh lệch

Survivor (n) kẻ sống sót

Prior (a) điều được nhắc đến trước (trong 2 điều)

Nevertheless (av) mặc dù vậy

Compensate (v) đền bù

Thus (av) Vậy nên

Worsen (v) Làm tệ hơn

Recent (a) gần đây

Even in the extent that (phrase) thậm chí

Enormous (a) khổng lồ

Dire (a) consequences  hậu quả nghiêm trọng

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: