SAMPLE WRITING TASK 1 | ĐỀ THI NGÀY 01/08/2019

Đề bài: The table below given information about temperatures and hours of daylight during the same weekend in two cities in May 2007.

(Bảng dưới đây cung cấp thông tin về nhiệt độ và giờ ban ngày trong cùng một ngày cuối tuần tại hai thành phố vào tháng 5 năm 2007.)

Friday Saturday Sunday
Temperatures

Max: 33,3

Min: 15,0

Max: 33,4

Min: 15,0

Max: 33,3

Min: 15,1

Sunrise 6.01 6.02 6.00
Sunset 19.02 19.04 19.03

Friday Saturday Sunday
Temperatures

Max: 17,0

Min: 5

Max: 13,0

Min: 2

Max: 15,0

Min: 8

Sunrise 5.22 5.24 5.20
Sunset 22.01 22.02 22.01

SAMPLE:

Given are the tables showing the temperatures and daylight durations in two cities Mumbai (India) and Moscow (Russia) in one weekend of May 2007.

As can be seen from the tables, the temperatures and time of daylight in both cities saw no huge differences in 3 recorded days. It is also evident that Mumbai underwent significantly warmer days than Moscow. 

Looking at the tables in detail, the temperatures in Mumbai stayed almost static during three days of the weekend with 33 degrees maximum and 15 degrees minimum. Additionally, the daylight time frame followed a similar fashion around 13 hours with minimal changes.

When it comes to Moscow, by and large the temperatures were 50% lower than those of Mumbai where the maximums were 17, 13 and 15 degrees in Friday, Saturday and Sunday respectively. On the lower end, Moscow recorded tremendously cold days at around 2 to 8 degrees. The sun rose fairly earlier in Moscow, about 5:22 AM compared to 6:00 AM in Mumbai while the sun set much later on when the clock stroke 10.

Nâng trình Writing bằng cách nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu hàng tuần từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: