SAMPLE WRITING TASK 1 | ĐỀ THI NGÀY 17/09/2019

Đề bài: The diagram below shows the process of making soft cheese. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant.

(Sơ đồ dưới đây cho thấy quá trình làm phô mai mềm. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn những đặc điểm chính, tường thuật và so sánh những điểm có liên quan.)

SAMPLE WRITING TASK 1 | ĐỀ THI NGÀY 17/09/2019

SAMPLE

The process displays the procedure involved in the production of soft cheese.

By a glance, the entire 28-hour-long undertaking consists of 5 stages, initiating with the mix of ingredients into a compound and finishing as soft cheese are manufactured after going through heat treatments of varying intensity.

As the process commences, water and milk are stored at a low temperature of 5 degrees Celcius for two hours. Following this, salt is added into the mix before the batch goes under 5 times that of the earlier heat, albeit with the similar time span, for fermenting. In the next stage, vapor is extracted by raising the temparature to 100 degrees. Once another 8 hours has passed, the product, now rid of excess water, is returned to the same initial low heat for double the time before being ready for use.

USEFUL VOCABULARY:

  • Commence (v): bắt đầu
  • Batch (n): phần, mẻ (mẻ bánh, v.v)
  • Albeit = despite: nhưng
  • Ferment (v): lên men
  • Fermentation (n): sự lên men
  • Rid of: loại bỏ

BONUS:

Nguồn tham khảo cách phân tích biểu đồ cực kỳ hữu ích:

TheGuardian.com Data Blog: 

Nếu bạn muốn thử sức với những dạng biểu đồ đặc biệt thì đây là một trang cực kỳ hữu ích, nhất là cho những bạn đang muốn luyện ProcessMap.

Đừng quên nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: