SAMPLE WRITING TASK 1 | ĐỀ THI NGÀY 14/09/2019

Đề bài: The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1998 to 2008.

(Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ thất nghiệp và số người rời Ireland từ năm 1988 đến 2008.)

SAMPLE WRITING TASK 1 | ĐỀ THI NGÀY 14/09/2019


SAMPLE

The given graph depicts Ireland’s unemployed proportions and its emigrating quantity across a period of twenty years from 1988

By general observations, the percentages of unemployed workforce are seen having steep descents within the time span, while emigrant’s statistics showed strong shifts throughout the survey

In the first two years, the unemployment rate fell sharply by 4% from an initial 17%. Although lighter in tendency, the emigrating population saw a similar decrease from approximately 63 thousand to 53 thousand people during the same time. In 1992, as the percentage of unemployed individual rose again to 15%, emigration’s count presented a significant dip down to around 35 thousand. From then, both the unemployment proportions and emigrating numbers lowered to roughly 12% and 29 thousand in 1996 respectively, before the prior experienced another significant drop to 8% in 1998 while the later remained stagnant.

From 1998 onwards, emigrants’ quantity took a slight decline by approximately 5000 people until 2002, as unemployment rate followed a similar but more intense and prolonged tendency to a bottom 5% in 2004. In the final four years, statistics on unemployed people rose again to 6%, while emigrating reports began showing a two-fold elevation to 55 thousand by the end.


 VOCABULARY

Depict (v) miêu tả

Across a period of __ from ___ Xuyên suốt giai đoạn dài … (thời gian) từ …(thời điểm)

General (a) observations (n) Quan sát sơ lược / chung

A steep (a) descent (n) = A significant (a) dip (n) Giảm sâu

Within the time span / Throughout the survey Trong khoảng thời gian / Xuyên suốt quá trình được khảo sát

Statistic (n) Số liệu

Strong (a) shifts (n) Sự biến chuyển mạnh

Fell (v) sharply (av) Sụt giảm mạnh và gấp 

An Initial (a) Ban đầu

Lighter (a) in tendency Xu hướng nhẹ nhàng hơn

A similar (a) decrease (n) Sự giảm thiểu tương tự

From __ onwards Từ … (mốc thời gian) trở đi

A slight (a) decline (n) Sự giảm nhẹ

A similar (a) but more intense (a) and prolonged (a) tendency Xu hướng tương tự, nhưng mạnh và kéo dài hơn

Two-fold (a) elevation (n) Sự tăng trưởng gấp


BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: