GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 2 (The ubiquity of advertisements in modern age)

Đề bài: Advertisements are becoming more and more common in everyday life. Is it a positive or negative development? (14-03-2020) 

(Quảng cáo đang ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Đây là hướng phát triển tích cực hay tiêu cực?)

GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 2 (The ubiquity of advertisements in modern age)

      The increasingly ubiquitous appearance of advertisements has proven useful to the global economy. However, asides from some evident advantages to consumers and businesses around the globe being considered followingly, the growth of this innately deceptive marketing tool can still bring about bad shopping habits to the general population.

      On the one hand, advertisements being more embedded in everyday life can greatly facilitate product promotions for businesses. As reaching a larger pool of audience becomes increasingly viable to brands, customers also benefit from a resultant wider range of merchandises, possibly allowing them to make wiser choices by comparing between different brands and their varied qualities. Consequently, by enhancing the shopping experiences for consumers, and enabling businesses with better access to promote their products, this constant growth in advertisements ultimately increases sales, business competitions and thus, creating possibilities for economic growth.

On the other hand, it is inevitable that advertisement gaining traction will lead to it being overused. The core of this marketing tool is to persuade consumers to buy a product or service; therefore, its overly widespread presence could lead to unnecessary products being promoted. Employing redundant advertising, of which the popularity is steadily growing, could consequently bombard consumers with useless information. Being overwhelmingly surrounded by varied forms of advertisements of the same product, in addition, tends to deteriorate one’s decision making abilities when it comes to choosing the proper goods. Alternatively, when being exposed to thousands of advertisements on a daily basis, consumers may fail into the trap of buying unnecessary products because of the manipulative nature of advertising, thus giving rise to bad shopping habits.

In conclusion, although the expansion of advertising serves as an incentive for further economic development, it can alter consumer behaviors in a way that often encourages excessive consumption

272 words.

(Mr. Trung Nguyễn)

VOCABULARY

Ubiquitous (adj.): khắp mọi nơi

Innately (adv.) deceptive (adj.): bản chất dối trá

Embed (v.): gắn liền

Facilitate (v.): làm cho việc gì đó thuận tiện

Merchandise (n) = goods = product : hàng hóa / mặt hàng

Viable (adj.): có thể làm được

Economic (adj.) growth (n.): phát triển kinh tế

Gain (v.) traction (n.): nhận được sự chú ý

Overuse (v.): lạm dụng

Core (n.): bản chất, cốt lõi

widespread (adj.): lan rộng

Redundant (adj.): thừa thãi

Bombard (v): dội bom

Deteriorate (v.): làm tệ đi

Manipulative (adj.) nature (n.): bản chất thao túng

Incentive (n.): động lực

Excessive (adj.) consumption (n.): sự tiêu thụ không cần thiết, dư thừa

!!!Lưu ý!!! 

Một điểm dễ gây nhầm lẫn ở đề này là thí sinh hay viết về mặt tốt cũng như mặt xấu của quảng cáo. 

Thật ra câu hỏi đề cập tới SỰ LAN RỘNG của quảng cáo (advertisements are becoming more and more common) chứ không nói chung chung về quảng cáo.

Do đó nếu ta chỉ viết về mặt tốt và xấu của quảng cáo mà bỏ qua khía cạnh nó đang càng ngày phổ biến thì cơ hội cao sẽ mất điểm Task Response.

03 BƯỚC PHÂN TÍCH BÀI MẪU HIỆU QUẢ

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.


ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: