GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 2 (Should we be allowed to freely construct?)

Đề bài: Some people think that local authorities should control where buildings can be constructed. Others think that everyone should be free to build where they like without obtaining permission. Discuss both views and give your own opinion.

(Một số người nghĩ rằng chính quyền địa phương nên kiểm soát vị trí xây dựng các tòa nhà. Số khác lại nghĩ mọi người nên được tự do xây dựng ở nơi họ thích mà không cần xin phép. Xem xét hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của riêng bạn.)

GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 2 (Should we be allowed to freely construct?)

SAMPLE

People have had differing views regarding the question of whether restrictions should be applied when it comes to decide where buildings are built. From a personal perspective, I would support the opinion that the government should be fully in control of where construction takes place. 

On the one hand, proper urban planning is beneficial on both individual and societal levels. Firstly, the local authorities would have a voice aided by information about the amount of vital infrastructure needed. For instance, if a part of a city already has too many hospitals, the city council would turn down any plans for a new clinic to be open. Likewise, in areas such as cities’ outskirts with shortage of educational institutions, the local governments’ approval to build new schools would be of immediate help to the community. This advantage would tremendously reduce the burden of the local people having to travel far away for their basic necessities and in turn, enhance the living standards of the community where it is needed. 

Another positive aspect worth considering is that proper construction management can effectively control the damage on the surrounding environment and people. Historically, extreme environmental catastrophes such as land loss, wild animals’ habitat loss and subsequently, reduction in biodiversity are all possible ensuing consequences of the absence of construction management laws. Indeed, if there is no restriction and the residents can proceed construction at will, each city may have a unique appearance that possibly attracts tourists. However, the whole city can become so chaotic that it could become accident – prone because building construction follows no regulations. 

In conclusion, it seems to me that being free to construct buildings brings about only negative outcomes to the society as well as the environment. Hence, local authorities must take the lead and manage the areas that can be used for development.

_Ms. Thảo Ngân_

VOCABULARY:

  • turn down = refuse (v): từ chối
  • approval = permission (n): sự cấp phép
  • reduce burden: giảm gánh nặng => burden (n): gánh nặng 
  • catastrophe = disaster (n): tai họa
  • accident-prone (adj): dễ xảy ra tai nạn

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nếu bạn quan tâm các khóa học hãy nhấn Đăng ký để được nhận ngay tư vấn.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: