GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 (WORKERS IN DIFFERENT SECTORS)

Đề bài: The charts below show the percentage of people working in different sectors in town A and B in 1960, 2010.

(Đồ thị dưới đây cho thấy tỉ lệ phần trăm người lao động thuộc một số ngành nghề khác nhau ở khu A và B trong năm 1960 và năm 2010.)

GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 (WORKERS IN DIFFERENT SECTORS)

SAMPLE

The charts illustrate alterations in the proportions of occupational distribution of two different towns A and B in 1960 and 2010. 

In general, the employment in Town B was manufacturing-oriented in both years while that of Town A was allocated evenly among 3 categories at the beginning and focused on services at the end of the period.

In 1960, 70% of the population in Town B worked in the goods-producing industry while Town A only had 41% of its population employed in the same sector. The percentage of employment in manufacturing later saw a substantial decline in both towns with Town B dropping to 53% and Town A to half of its original value. Meanwhile, the figures for services initially stood at 29% and 10% in town A and B respectively. However, a significant trend of growth was observed for this category, in which both towns experienced a two-fold increase by 2010.

Pertaining to the sales sector, there was a relatively constant distribution of around one fifth of the job market in Town B for this industry throughout the period. In contrast, town A witnessed a decrease from an original 30% in 1960 to just 16% in 2010.

VOCABULARY

Occupational distribution: sự phân bổ nghề nghiệp

Allocate (v.): phân bổ

Manufacturing-oriented (adj.): chú trọng sản xuất đồ dùng

Goods-producing industry: ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm

Substantial (adj.): đáng kể

Original (adj.): ban đầu

03 BƯỚC PHÂN TÍCH BÀI MẪU HIỆU QUẢ

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: