GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 (Kiwi exports)

Đề bài: The table below gives information about the values (NZ$) of exports of kiwi fruits from New Zealand to 5 countries between 2010 and 2012 

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Bảng số liệu dưới đây cung cấp thông tin về trị giá (Đơn vị: NZ$) xuất khẩu Kiwi từ New Zealand đến 5 quốc qua khác trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2012.

Hãy tóm tắt thông tin bằng cách chọn ra một số điểm đáng chú ý và thêm vào những so sánh có liên quan.)

Country 

2010

2011

2012

Japan

$271,100,000

$287,400,000

$325,000,000

China

$74,900,000

$84,800,000

$94,000,000

Mexico

$6,000,000

$2,400,000

$3,300,000

Russia 

$960,000

$1,585,000

$2,404,000

Saudi Arabia 

$290,000

$407,000

$82,000


GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 (Kiwi exports)

SAMPLE

The given table shows the export value of Kiwis sent from New Zealand to five other countries over a three-year period from 2010 to 2012.

The most striking feature of the graph is the overall numbers for Japan, which increased the most and were highest overall by far. Both China and Russia increased their imports and were second and fourth, respectively, while Mexico and Saudi Arabia’s export value declined, with Saudi Arabia importing the least by a significant margin.

Looking first at the countries that increased, Japan led the way going from $271,100,000 in 2010 to $287,400,000 before a surge to $325,300,000 by the end of the period. China showed a similar growth pattern, increasing by approximately $10,000,000 a year to end at $94,000,000. Russia imported less, starting under a million at $968,000, nearly doubling to $1,585,000 and importing $2,494,000 worth of Kiwis by 2012.

In contrast, Mexican imports stood at $6,000,000 before falling by more than half to $2,400,000, and then recovering slightly to $3,300,000. Saudi Arabia fell more steadily ($290,000 to $106,000 and finally $82,000).


VOCABULARY

striking feature (n): điểm nổi bật

respectively (adv): lần lượt

by a significant margin: rất nhiều

surge (n): cú tăng vọt

the end of the period (n): năm cuối cùng của bảng số liệu

growth pattern (n): đường tăng trưởng (hoặc suy giảm)

nearly doubling (v): gần gấp đôi  // falling by more than half (v): giảm hơn gấp đôi

fell more steadily (n): giảm đều đặn hơn

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: