GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 (College Campus – Maps)

Đề bài: The graph shows the development of a particular college campus from 1975 to 2002 and the proposed development of 2020.
Summarize the details. Select and report the main features and make comparisons where relevant.

(Đồ thị dưới đây cho thấy sự phát triển của một khuôn viên trường Đại học từ năm 1975 đến năm 2002 và dự kiến sự phát triển trong năm 2020.

Hãy tóm tắt các chi tiết, chọn lọc và đưa ra những đặc điểm nổi bật kèm các so sánh có liên quan.)

GIẢI ĐỀ IELTS| SAMPLE WRITING TASK 1 (College Campus - Maps)

SAMPLE

The maps illustrate the changes in the campus’ infrastructural layout of a college from 1975 to 2002 and the proposed constructions for 2020.

Looking at the maps, it can be seen that the campus has witnessed significant changes

In 1975, the campus was quite simple with buildings located at corners and the yard was filled with trees. At the north-west corner, there was a sports center surrounded by a small path which is connected to a road that led to the lecture room in the opposite direction. Down to the south was a big library whereas on the north east, the equally sized drama room and music room sit adjacent to a car park.

In 2002, the total depletion of green space was the most noticeable. Firstly, the sports center was removed; however, a plan to convert this area into an indoor sports center is in the pipeline. Next, the diagonal road leading to the sports center was also demolished to make room for a building geared for scientIfic purposes. The library area to the northwest of the campus was reduced in scale to enable the erection of an IT Room sharing its west wall. A new road will serve as a thoroughfare to join this area with the supposed indoor sports center. While the lecture room saw an extension, the car park area occupied a rectangular-shaped area rather than a squared territory as it once was. Finally, the drama room was re-purposed for researching geology while parts of it was merged with the music room.

VOCABULARY

Layout (n) bố trí

Infrastructural (a): cơ sở hạ tầng

Propose (v) đề xuất

Witness (v): chứng kiến

Adjacent (a) to bên cạnh 

Significant (a) change (n): sự thay đổi đáng kể

Demolish (v): phá hủy (một tòa nhà…) để sử dụng đất cho mục đích khác

Depletion (n) sự thiếu thốn

Extension (n): Sự mở rộng

Convert (v): sự chuyển đổi

Ba bước để phân tích bài mẫu hiệu quả

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: