GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 22/12/2019 | SAMPLE WRITING TASK 1

Đề bài: The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Sơ đồ bên dưới miêu tả quy trình sản xuất gạch trong ngành công nghiệp xây dựng. Hãy tóm tắt bằng cách chọn và thuật lại những ý chính và so sánh những điểm có liên quan.)

GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 22/12/2019 | SAMPLE WRITING TASK 1

SAMPLE

The above diagram illustrates the production of bricks in the construction industry. Overall, there are seven steps to the operation, commencing with the excavation of clay and concluding in the delivery of finished bricks.

To start off the process, a digger is used to retrieve clay from the ground. This clay is then put on a metal grid, thus breaking it down into many smaller pieces that are caught by a roller. Next, salt and water are added to the mixture, creating a mixture that will either be placed into a mould, or a wire cutter. In both cases, the final products formed are bricks that are then left to dry in a drying oven for one to two days.

Following this, the bricks undergo a heating and cooling procedure. In a kiln, they are first heated up to a moderate temperature (between 200°C and 980°C) and then a high temperature (between 870°C and 1300°C). Finally, they are left in a cooling chamber for two to three days before being the packaging and delivery of the finished products.

 

VOCABULARY

construction industry: ngành công nghiệp xây dựng

to commence: bắt đầu

excavation: sự đào lên

thus: vì thế

undergo: trải qua

procedure: quá trình

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: