GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 11/01/2020 | SAMPLE WRITING TASK 2

GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 11/01/2020 | SAMPLE WRITING TASK 2

Đề bài: Some believe that spoken communication is always more powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree?

(Một vài người tin rằng giao tiếp bằng lời nói luôn luôn hiệu quả hơn giao tiếp thông qua văn bản, chữ viết. Bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức độ nào với ý kiến trên?)

SAMPLE

It is argued that speaking is a more effective means of communication compared to written forms. However, I strongly disagree with this notion as both of them are capable of having a great influence on human society.

It is undeniable that verbal communication is potent as the emotions of the speaker can be conveyed simultaneously with the intended message. Listeners often experience a wide range of emotions, such as passion, excitement or even intimacy in the tone of the speaker, thus, rendering the main idea aiming at them more convincing and powerful. In contrast, reading about that same idea off a piece of paper may not be as effective because without proper manners of speaking, the audience may fail to comprehend the undertone of the message. For example, politicians often deliver speeches live rather than sending emails or letters because they have a higher chance of winning the general public with an eloquent manner, which can only be conveyed through speaking. As a result, their campaigns can gain more support from the appropriate use of spoken communication.

However, that does not mean written communication is ineffective. The power of such means lies in its reliability which is due to its unchangeability. When a piece of information is printed or written down, there is hardly anything that can be done to alter the meaning of the stored message. Therefore, the possibility of misinterpretation can be mitigated, protecting the authenticity of the information. The power of written words is often shown in contracts or legal documents; such materials are always subject to paperwork because they require a high level of legitimacy, which is better provided by written communication than the spoken one.

In conclusion, the two means of communication are equally powerful depending on the nature of the message. Each method has its own potentiality, so its use should be carefully considered to get a desired result.

VOCABULARY

Notion (n.): quan điểm

Simultaneously (adv.): đồng thời

Intimacy (n.): sự thân mật

Undertone (n.): ẩn ý

Eloquent (adj.): hùng biện, hùng hồn

Convey (v.): truyền tải

Campaign (n.): chiến dịch

Reliability (n.): sự đáng tin cậy

Unchangeability (n.): sự cố định, không thay đổi

Alter (v.): thay đổi

Misinterpretation (n.): sự hiểu sai

Mitigate (v.): giảm nhẹ

Authenticity (n.): tính xác thực

Legal documents (n.): hồ sơ pháp lý

Legitimacy (n.): tính hợp pháp

Potentiality (n.): tiềm lực

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: