GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 24/08/2019 | SAMPLE WRITING TASK 1

Đề bài: The table below illustrates how much money a single person and a couple in Australia need for a comfortable lifestyle after they retire.

(Bảng bên dưới so sánh số tiền giữa một người độc thân và một cặp vợ chồng ở Úc cần để có một cuộc sống thoải mái sau khi nghỉ hưu.)

GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 24/08/2019 | SAMPLE WRITING TASK 1

SAMPLE

Provided is the table comparing the expenditure on 7 types of commodities by Australian retired individuals and couples in order to lead a comfortable life, measured in US dollars.

A quick glance at the graph reveals that spouses in their twilight years have a tendency to spend more than those who remain single. 

It is evident that employees who got off their work allocate the majority of their budget on real estate, leisure activities, healthcare, accounting for more than half of the sum, the highest among which are spent on the first three categories at around 184, 140 and 122 USD for those who are single, as well as approximately 200 USD for spouses. It’s also worth mentioning that the Australians readily pay out for transport in close proximity to 100 USD mark plus the disparity between both groups is visibly insignificant. 

When it comes to items that put a lesser burden on the wallet, apparel, food and the like in this case, single pensioners generally spend less than 50 USD whereas couples double the expenditure on the basics.

 

VOCABULARY

Spouses: vợ chồng

Pensioner: người lao động về hưu

Apparel = clothes: quần áo 

Lead (a comfortable) life: sống 1 cuộc sống thoải mái

Put a lesser burden: đặt ít gánh nặng lên

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: