GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 01/02/2020 | SAMPLE WRITING TASK 2

Đề bài: Some people think that climate change could have a negative effect on business. Other people think that climate change could create more business opportunities. Discuss both views and give your own opinion. 

(Nhiều người cho rằng biến đổi khí hậu có thể gây những ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh. Một số khác lại nghĩ biến đổi khí hậu có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn trong kinh doanh. Hãy đưa ra ý kiến của bạn về hai quan điểm này.)

GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 01/02/2020 | SAMPLE WRITING TASK 2

SAMPLE

The effect of climate change on the global business atmosphere is often debated: while some believe climate change puts a damper on the flow of goods and services, others claim that this change breeds new opportunities. This essay argues that climate change is a ground upon which businesses can thrive, while considering both points of views.

 

Many businesses are wary of the ramifications of climate change. The oil and gas industry, for example, finds climate change an existential threat as the scorn against greenhouse gasses emissions grow: starting with Finland in 1990, nations across the globe have levied taxes on the use of fuel. Faced with the masses’ growing demands for actions against climate change, governments would likely implement increasingly stricter fiscal policies, costing businesses in the oil and gas industry their profit.

 

However, some also believe that the global temperature change would present opportunities and open up new markets. The switch from fossil fuel to clean and sustainable energy creates a demand for alternatives to burning coal and gas, such as using solar panels, wind turbines, or hydropower. Henceforth, there are opportunities for research and investments to standardize these environmentally-friendly energy sources. Furthermore, climate change has prompted the search for clean and sustainable alternatives to fossil fuels, hence promoting long-term viability of new energy markets.

 

To reiterate, while it is certain that climate change brings about causes for concern for businesses in the oil and gas industry, it also creates opportunities for new businesses as climate change provides incentives for demand to switch to alternative energy sources. Taking into account the limited resources that fuel the oil and gas industry, it is clear this trend towards clean energy alternatives bears both short-term and long-term positive outcomes.

 VOCABULARY

to put a damper on: có ảnh hưởng xấu đến

to breed: tạo ra

ramifications: hậu quả xấu

an existential threat: mối đe dọa đến sự tồn tại

to levy taxes: đánh thuế

fiscal policies: chính sách tài khoá

to standardize: tiêu chuẩn hoá

to prompt: khuyến khích

viability: khả năng tồn tại

to reiterate: nhắc lại

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫutips luyện IELTS từ WESET.

Có thể bạn quan tâm:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: