Cách trả lời Speaking Part 2 (Chủ đề: Healthy Lifestyle)

WESET hứa hẹn đưa ra thật nhiều chủ đề IELTS Speaking chất lượng để giúp các bạn tự học IELTS hiệu quả tại nhà.

Với chủ đề Talk “Talk about an article that you read about healthy lifestyles. Cùng xem Ms. Hạnh Phương hướng dẫn cách lên dàn ý và trả lời bài nói thật trôi chảy nhé!

CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2 (Chủ đề: Healthy Lifestyle)

Đầu tiên, để biết mình cần nói những gì với đề tài này, hãy xác định ba câu hỏi:

1. What was the article about?

2. Where did you read it?

3. Did you think it was helpful?

 

DÀN BÀI

Mở bài: tổng quát bài viết đã nói về điểm gì và đọc được ở đâu

Thân bài 1: phân tích chi tiết bài viết – ý thứ nhất 

Thân bài 2: phân tích chi tiết bài viết – ý thứ hai

Kết bài: bạn cảm thấy bài viết có hữu ích không

TIPS

Trong thân bài, ta có thể làm theo kết cấu SEXY:

Statement: luận điểm chính của đoạn

Example: ví dụ cho luận điểm 

eXplanation: luận cứ ủng hộ luận điểm 

Your link: liên kết về điểm chính của bài 

 

SCRIPT

I recently read an article on this medical news channel (nơi đọc được bài) that I follow online. It talked about how to stick to your exercise routine (điểm chính của bài viết); specifically, it mentioned two mistakes that beginners tend to make when they first try to incorporate exercise into their daily lives.

 

So, the first mistake is that beginners try to tackle too much at once (luận điểm của đoạn). That’s to say, for example, if your goal is to exercise two hours a day every day, you shouldn’t start out with two hours, you should start at maybe half an hour, and then work your way up to two hours slowly. However, beginners try to do too much all at once, this overexerts their [bodies], they feel very tired the next day, and they are really tempted to give up (kết hợp luận cứ và ví dụ). This is why they can’t exercise regularly (quay về ý chính của bài).

 

Another mistake that beginners usually make is that they don’t value the importance of consistency (luận điểm của đoạn). For example, if your goal is two exercise two hours a day, and you only manage to find time to exercise for maybe an hour that day, beginners may feel like this is not enough, this day doesn’t count; and that happens again and again (ví dụ). And after a while, they just feel tempted to give up. In other words, they are too hard on themselves. However, the article that I read pointed out that, actually, one hour of exercise is better than no exercise at all (luận cứ). So, it’s actually quite important and quite good to exercise everyday, even if you don’t manage to reach the level of exercise that you wanted (quay về ý chính của bài).

 

I personally feel like this was a really helpful article (bài viết hữu ích không?), because I personally definitely am someone who is very inflexible and rigid, and I am really hard on myself when I do not meet the goals that I have set for myself. However, the article has helped me realize that, actually, I can go easy on myself, and exercise as much as I can, and that is enough.

 

VOCABULARY

to stick to (v.) – làm điều gì đó mà mình đã hứa hay đã quyết định sẽ làm

to incorporate (v.) – kết hợp 

to tackle (v.) – đối phó, xử lý, giải quyết

to overexert (v.) – làm việc quá sức

to be tempted to (v.) – bị cám dỗ làm gì đó

consistency (n.) – sự bền bỉ

to be too hard on someone (v.) – quá khó khăn với ai đó

rigid (adj) – cứng nhắc 

to go easy on someone (v.) – dễ dàng với ai đó

Có thể bạn quan tâm:

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: