SAMPLE WRITING TASK 2 | ĐỀ THI NGÀY 25/08/2019

SAMPLE WRITING TASK 2 | ĐỀ THI NGÀY 25/08/2019

Đề bài: In many countries today, people in cities either live alone or in small family units, rather than in large, extended family groups. Is this a positive or negative trend?

(Ở nhiều nước ngày nay, người dân ở các thành phố sống một mình hoặc trong các gia đình nhỏ, thay vì trong các gia đình lớn, mở rộng. Đây là một xu hướng tích cực hay tiêu cực?)

SAMPLE:

An increasing number of city dwellers prefer living independently or with their nuclear families to co-living with relatives. There are various positive effects following this trend which benefits individuals alone and the society as a whole.

Firstly, renting or buying an estate encourages young people to become more independent. There are a lot of responsibilities accompanying the ownership of a home, including paying rent or a mortgage, bills and house maintenance. Additionally, living away from their parents, young adults must do house chores by themselves since they are responsible for their homes. Moreover, living in small family units reduces the chance of conflicts between family members. For example, in a large, extended family, grandparents and grandchildren can have a lot of disagreements due to the generation gap originated from dissimilar social standards. Meanwhile, family connection is still maintained since it is easy for family member to visit each other in cities. 

Secondly, this trend potentially supports the economic growth of the city. Since more people choose to live alone, the number of estates in cites must rise as well, which substantially benefits real estate agencies and construction companies. Furthermore, to compete in the market, real estate corporations usually invest in facilities such as schools, hospitals, supermarkets, etc to attract customers. Although some people are concerned that this trend would result in the tremendous increase of property value and shortages of houses, many economic analysts are positive that it would help rural areas develop as well. 

It is understandable that the majority of young people in cities nowadays wish to live alone or in a nuclear family rather than an extended family. This trend is becoming more popular because many are seeing the benefits of having their own homes.

USEFUL VOCABULARY:

  • City dweller (n): dân thành thị
  • Estate (n): bất động sản
  • Mortgage (n): thế chấp
  • Dissimilar (adj): khác biệt
  • Tremendous (adj): lớn

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: