SAMPLE WRITING TASK 1 | ĐỀ THI NGÀY 17/08/2019

Đề bài: The diagram show the process of creating a compost as garden fertilizer out of recycled organic waste materials such as leftover foods, newspapers and grasses.

(Biểu đồ cho thấy quá trình tạo ra phân bón trong vườn từ các chất thải hữu cơ tái chế như thức ăn thừa, giấy báo và cỏ.)

SAMPLE WRITING TASK 1 | ĐỀ THI NGÀY 17/08/2019

SAMPLE:

The given process displays the stages that saw organic waste being turned into fertilizer.
With an overall glance, the procedure includes five steps initiating with the collection of material into a container and ends with usage of the final product.
Evidently, it all begins by acquiring a 2 cubic meter plastic container punctured throughout its body for intake of air. Following after, food is placed into the chamber, them comes grass on top of it, of which stacked at 15 cm thick. Then, newspaper is used to cover the input as nitrogen and water, specifically limited to that of high temperature, fill the body. Once the container is sealed on top, external heat contributes to the formation of the compost. At the end of a six-month pending time span, the fertilizer will he ready for gardening.

USEFUL VOCABULARY:

 • Organic waste (n): Chất thải hữu cơ
 • Procedure (n) Quá trình
 • Initiate (v): Bắt đầu
 • Container (n): Vật chứa
 • Usage (n: Sự sử dụng
 • Acquire (v): Lấy được
 • Cubic meter (n): mét khối
 • Puncture (v): Chọc thủng
 • Intake (n): Sự cung cấp
 • Chamber (n): Buồng chứa, phòng chứa
 • Stack (v): Chồng chất
 • Seal (v): Niêm phong
 • External (adj): Từ bên ngoài
 • Compost (n): Phân trộn
 • Pending (adj): Sắp xảy ra
 • Gardening (v) việc làm vườn

Muốn viết hay, cần tham khảo nhiều bài mẫu. Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu hàng tuần từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: