GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 1 | Dạng PROCESS – FUEL FROM CORN

GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 1 | Dạng PROCESS - FUEL FROM CORN

The process displays the procedure from which the substance of ethanol is synthesized and delivered for consumption as an energy source.

Overall, the chart consists of a lengthy sequence, initiating from corn being stored for milling, and finishing when they have been processed into pure ethanol and subsequently shipped elsewhere.

In details of separated stages, as corns have been exported from storage and milled, they are subsequently cooked in 4 hours with added water. After that, the product is conditioned for fermentation in 2 days before the separation process occurs. Within this stage, depending on being mixed with liquid additives or not, the initial fermented corns respectively become a by-product of the process, forming a solid state of matter, or become unpurified ethanol as results. While the process to produce the by-product has finished, another 5 hours of processing are imposed on liquefied ethanol before the pure substance is introduced, stored and finally transported. 

synthesized (v) tổng hợp

lengthy (a) kéo dài

initiate (v) khởi đầu

pure (a) nguyên chất

conditioned (v) tạo điều kiện

fermentation (n) lên men

additives (n) phụ gia

by-product (n) phụ phẩm

unpurified (a) không nguyên chất

impose (v) áp đặt

liquefy (v) làm lỏng

_Sample by James – IELTS Teacher at WESET_

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…
Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nếu bạn quan tâm các khóa học hãy nhấn Đăng ký để được nhận ngay tư vấn.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: