GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 30/11/2019 | SAMPLE WRITING TASK 2

GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 30/11/2019 | SAMPLE WRITING TASK 2

Đề bài: Countries should try to produce all food for the population and import as little food as possible. To what extent do you agree or disagree? 

(Các quốc gia nên nỗ lực sản xuất toàn bộ thực phẩm cho cư dân của mình, đồng thời nhập khẩu ít thực phẩm nhất có thể. Bạn đồng ý hoặc phản đối đến mức độ nào với ý kiến trên?)

SAMPLE:

There are some who believe that countries should be self-sufficient in terms of their food production. This essay disagrees with such a suggestion, due to the potential benefits that food trade brings to all parties involved. These benefits, including effective allocation of resources, improved political atmosphere, and cultural appreciation, will be analysed below. 

Food trade maximizes the effective allocation of resources, as it encourages specialization of production. Due to different resource endowments, each country is effective at producing different food items. If they can import, nations can focus on producing their most efficient good, then trade excess items with other countries. Otherwise, nations would need to reallocate resources to produce what they are not efficient at, driving up the costs of production and causing their citizens to suffer from inflated food prices. An example of this situation is the Common Agricultural Policy used by the European Union, which subsidizes European farmers’ food production. If they EU had imported food from more efficient foreign farmers, the subsidy money could be used elsewhere or saved, while food prices are still manageable. 

In addition, foreign trade creates interdependence between parties involved. As national leaders must take into consideration the impact of political decisions on food trade and commerce, they are less likely to turn to hostile acts that might provoke animosity and lead to war. Thus, this improves the global political atmosphere. Moreover, speaking from consumers’ perspective, food trade brings about more diversity and appreciation for other cultures in terms of their cuisine. An example of this is the popularity of sushi and other Japanese rolls in Western countries, giving rise to the Californian roll – a unique food combination that symbolizes the unique, global world we live in today.

To reiterate, countries should not attempt to produce all food for their entire population, as trade plays an important role in promoting effective resources allocation, global peace, and cultural appreciation.

 

VOCABULARY:

Self-sufficient: có khả năng tự túc, đặc biệt là khi liên quan đến sản xuất thực phẩm

Allocation of resources: sự phân bổ các nguồn lực cho các mục đích sử dụng khác nhau

To maximize: tối ưu hoá
Specialization: sự chuyên môn hoá 

Resource endowment: nguồn lực tài nguyên

To subsidize: hỗ trợ về mặt tài chính 

Interdependence: sự phụ thuộc lẫn nhau

Animosity: sự thù oán

To give rise to: dẫn đến phát sinh

To reiterate: nhắc lại

 

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: