GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 22/12/2019 | SAMPLE WRITING TASK 2

GIẢI ĐỀ IELTS NGÀY 22/12/2019 | SAMPLE WRITING TASK 2

Đề bài: A few major languages are increasingly spoken in different countries, while the usage of others is rapidly declining. Is this a positive or a negative development?

(Một số ngôn ngữ phổ biến đang được sử dụng ngày càng rộng rãi ở nhiều quốc gia, trong khi việc sử dụng những ngôn ngữ còn lại sụt giảm nhanh chóng. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

SAMPLE

While the world’s top spoken languages are continuing to grow, some languages are native to only a handful. The experts sight this development positive for social development while fear the loss of cultural identity. Although there might be some concerns, I believe that this is a natural tendency in the development of human society.

On the one hand, the popularity of some languages is providing better opportunities for people to be successful. The owners of many multinational corporations are originally from English countries, including Microsoft, Google in the USA or British Petroleum in the UK. As a result, young graduates with fluency in English can have a better connection to their potential employers, thus becoming more successful in their business. Furthermore, with more people adapting ‘top spoken languages’, the vast number of ideas and thoughts can be shared among colleagues. Therefore, people speaking less common languages are hindered from better chances of working, studying, and even travelling.

On the other hand, some might worry about the loss of cultural diversity. Apparently, it is crucial to know their culture to recognize each nation, and the best device is learning the language itself. For example, many of Arabic transcripts showing Arabs’ knowledge would have been difficult to be understood if no one had the access to Arabian letters. Nevertheless, it is obvious that the quicker the language barrier is pulled down, the faster technology develops, as do other scientific fields. Take the case of the last twenty years in Vietnam as an example. Newest technology has only been easily accessed by Vietnamese experts thanks to the advent of English.

In conclusion, although the domination of some languages has had several concerns, I strongly believe that the importance of it should not be neglected.

VOCABULARY

Handful (n) một ít
Cultural identity (n) bản sắc văn hoá
Natural tendency (n) xu hướng tự nhiên
Multinational corporation (n) tập đoàn đa quốc gia
(young) Graduates (n) người mới tốt nghiệp
Be hindered (from) (v) bị cản trở (làm gì đó)

Transcript (n) bản dịch
Language barrier (n) rào cản ngôn ngữ
Advent (n) sự xuất hiện

BONUS:

3 bước để phân tích bài mẫu hiệu quả:

Bước 1: Đọc đề, xác định: Chủ đề và Dạng bài
Lưu ý: Đừng vội đọc bài, hãy tự kiểm tra bằng cách tưởng tượng nếu đi thi gặp đề này thì bạn sẽ làm như thế nào, dùng từ vựng, paraphrase đề bài như thế nào,…

Bước 2: Phân tích bài mẫu theo các nội dung sau:

  • Số câu tác giả dùng trong các đoạn Mở – Thân – Kết
  • Cấu trúc, từ đồng nghĩa tác giải dùng. Đây là tài liệu quý giá để bạn paraphrase đề bài đấy

Bước 3: Ghi chú và thực hành

  • Cẩn thận ghi lại những gì rút ra được
  • Cố gắng học các ghi chú đó trong ngày
  • Tìm đề bài tương tự để làm lại với những kiến thức học được ở bài mẫu

Nhấn Đăng ký để cập nhật các bài mẫu và tips luyện IELTS từ WESET.

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ

– Cam kết IELTS đầu ra 6.5+ bằng văn bản

– Đội ngũ giáo viên có điểm IELTS trung bình từ 7.5, có chứng chỉ sư phạm/ TESOL/ CELTA

– Tư vấn và học thử miễn phí

Nhận combo quà và ưu đãi đến 3.000.000đ khi đăng ký khóa học (*)
Đăng ký nhận tin ngay hôm nay
BẠN CÓ MUỐN NHẬN NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ?

Bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những bài học và tài liệu học tiếng Anh miễn phí của WESET.

Chúng tôi cam kết sẽ không gửi những nội dung không quan trọng hoặc spam.

Đăng ký: